Järjestötuki

Lääninhallitus maksaa vuosittain järjestötukea valtakunnallisille järjestöille, jotka edustavat seuraavia kansallisia vähemmistöjä: juutalaisia, romaneja, ruotsinsuomalaisia ja tornionlaaksolaisia. Tarkoituksena on tukea ja helpottaa järjestöjen toimintaa.
Pengar

Tuen myöntämistä säätelee asetus (2005:765) valtiontuesta kansallisille vähemmistöille.

Ketkä voivat hakea?

Järjestötukea voivat saada valtakunnalliset tai valtakunnallisesti merkittävät järjestöt, jotka

  • edustavat jotakin kansallista vähemmistöä ja joissa jäsenet koko järjestössä tai sen paikallisissa yhdistyksissä tai osastoissa pääasiassa kuuluvat kansalliseen vähemmistöön, ja
  • joiden toiminta tähtää kansallisen vähemmistön vaikutuksen vahvistamiseen, oman kansallisen vähemmistöryhmän identiteetin, kulttuurin ja kielen edistämiseen, syrjinnän vastustamiseen tai omasta ryhmästä kertovan tiedon levittämiseen.