Themésko lovéngo ažutimós

Ánda o totálno budgéto pa 103 miljoner krónurja kaj o autoritéto le themésko (regeringen) diné avrí pa e bučí pa minoritetonénge polítika 2017, žal 80 miliónurja karíng le komúnora thaj landstinget sar themésko lovéngo ažutimós (stadsbidrag).     

Pe sóste šaj žal le lové?

Le themésko lovéngo ažutimós (stadsbidrag) músaj te žal ánde e házna le minoritetonegne kan vorbín sar te kerén bučí maj anglé, thaj kána váreso kerél maj but de sar sas o gindo la bučáko pa minoritetonénge modo thaj krisá. Núma naj slóbodo te thon lové pe bučá kaj vúze músaj sa te kerén, sar naprimér te róden tolmáča thaj kána den avrí le lové kaj le ciné organacionénge. Koté kaj šaj thon le lové si              

  • ándo dialólgo thaj ando diváno le minoritetonénsa  
  • ánde investigacia (forskning)
  • ánde la informaciako zor thaj tolmáča
  • te len sáma sar kerén le organáci bučí thaj lénge pařudimáta
  • kána thon zor ánde é kultúra thaj ánde šibá
  • kána thon zor te sikavén le minoritétora thaj lénge šibá ánde rekláma   
  • kána zumavén te zurarén le bučá, naprimér te činén literatúra thaj pedagogicko materiálo 
  • te počinén le bučarnáš  
  • pe bučáko pláno

Gadea but lové den le komúnora

Le fundamentalné lové kaj aresél ánde komúna si 660 000 krónurja sváko berš. Komúnora so silen maj xanci de 50 000 naródo, lel jekvár (1) fundamentalné lové (grundbelopp).
Kaste si ži kaj 80 000 naródo, lel 1,5 fundamentálne lové
Kaste si ži kaj 100 000 naródo, lel 2 fundamentálne lové
Kaste si ži kaj 400 000 naródo, lel 3 fundamentálne lové
Kaste si maj but de sar 400 000 naródo, lel 4 fundamentálne lové

Komúnora kaj aresél ánde maj but so jekh minoritetonénge provínca, lénge den 500 000 krónurja maj but.

Landsting thaj regiónora len 250 000 krónurja.