E sresko upravakiri buti

I Sresko uprava ko Stockholm barabar e Sametingea isi olen buti te dikhen o kanuni te ikerelpe bašo o nacionalnikane minoritetia hem minoritetikani čhib so podžindža te važinel taro o 1 januaro 2010.

I Sresko uprava hem o Sametinget sako berš ka proceninen sar o kanuni poštovinelape hem ka izvestiten e radža (vlada).

I Sresko uprava jekajek e Sametingea ka koordirinel e minoriteteskoro politikano cili ko jekh nacionalnikano nivo. Ko misal akava značinela so amen ka sprovedina informiribaskere mere hem ka da dumo e komunenge hem e minoritetenge ko plo dikhibe te upostavinel dogovor ja te phanel ple lafia ko jekh komunikano nivo. Akaja odgovornikani dužnost tani demek so i Sresko uprava hem o Sametinget ka delinen e državakiri dotacia e komunenge hem e sresko skupštinenge so kudže ko upravakoro than.