Organisasjuunituki

Lääninhallitus maksaa vuosittain ulos organisasjuunitukea niile organisasjuunile jokka eustavat kansalisia minuriteettiä juutalaiset, roomit, ruottinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset. Tuen tarkotus oon tukea ja helpottaa organisasjuunitten toimintaa.

Tuen säänöt oon asetuksessa (förordning) (2005:765) valtiontuesta kansalisile minuriteetile.

Kuka tukea saattaa hakea?

Organisasjuuni joka saattaa saa organisasjuunitukea oon valtakunnalinen organisa­sjuuni eli organisasjuuni jolla oon valtakunnaliset intressit joka

  • eustaa jotaki kansalisista minuriteetistä ja jossa organisasjuunin jäsenet eli paikaliset föreninkit eli osastot pääasiassa koostuvat henkilöistä jokka kuuluvat kansalisheen minuriteethiin, ja
  • niitten toiminan tarkotus oon ette vahvistaa kansalisen minuriteetin vaikutus­valtaa, ette eesauttaa oman kansalisen minuriteettiryhmän identtiteettiä, kulttuuria, kieltä, ette vastustaa diskrimineerinkiä eli ette levittää tietoa omasta ryhmästä.