Laki kansalisista minuriteetistä

Laki kansalisista minuriteetistä ja minuriteettikielistä astu voihmaan 1 janyaari-/tammikuuta 2010. Se korvaa lait oikeuesta käyttää saamen, suomen ja meänkieltä yhtheyksissä hallintoviranomhaisitten ja tuomioistuimitten kans. Saamekäräjälakhiin ja sosiaalipalvelulakhiin oon kans tehty muutoksia.

Ruottin kansanväliset velvotheet tarkottavat ette vissit minuriteettioikeuet häätyy totheuttaa koko maassa. Sen takia uusi laki (2009:724) koskee kaikkia viittä kansalista minuriteettiä (2009:724).

Perusturva

Niin sanottu perusturva tarkottaa muumuassa ette:

  • hallintoviranomhaisitten pittää sopevalla tavala informeerata kansalisia minuriteettiä niitten oikeuksista silloin ko tarttee
  • yhtheiskunnala oon erityinen vastuu suojata ja eesauttaa kansalisia minuriteettikieliä ja se pittää kans eesauttaa kansalisitten minuriteetitten maholisuuksia säilyttää ja kehittää ommaa kulttuuria Ruottissa
  • lapsitten kulttuurisen identtiteetin kehittämistä ja oman minuriteettikielen käyttämistä pittää erityisesti eesauttaa
  • hallintoviranomhaisitten pittää antaa kansalisile minuriteetile maholisuus vaikuttaa asioissa jokka koskevat heitä ja niin kauas ko maholista neuotella kansalisitten minuriteetitten eustajitten kans semmosista asioista

Erityiset oikeuet

Sen lisäksi suomea- saamea- ja meänkieltä puhuville jällaa erityisiä oikeuksia niitten hallintoaluheela. Nämät oikeuet oon muumuassa:

  • yksittäiselä ihmisellä oon oikeus käyttää kieliä suulisissa ja kirjalisissa kontaktissa viranomhaisen kans yksityisessä asiassa josta viranomhainen päättää
  • viranomhaisella oon velvolisuus suulisesti vastata samala kielelä ja jos semmosta tahothaan, niin antaa kirjalisen käänöksen päätöksestä ja mutiveerinkistä. Viranomhainen saattaa määrätä erityisen ajan ja paikan missä palvelua annethaan minuriteettikielilä
  • hallintoviranomhaisitten pittää tehä työtä sen etheen ette heilä oon saatavilla pärsunaalia jokka ossaavat minuriteettikieliä
  • kunnila oon erityinen velvolisuus oornata vanhoitten- ja lastenhoitoa, kokohnaan eli osiksi minuriteettikielilä jos joku hallintoaluheela sitä toivoo