Stáhtadoarrja

Ålles budjehtas 103 miljåvnå kråvnå majt ráddidus várraj biedjá unneplågopolitijkkaj 2017, mávseduvvi 80 miljåvnå kråvnå kommuvnajda ja lánndadikkijda stáhtadoarjjan.

Masi biedniga oadtju aneduvvat?

Stáhtadoarjja galggá aneduvvat rádedimen unneplågoj ja lassegålojda unneplågolága dahkama gáktuj, ij dakkirijda majt juo åvdebut la välggogis dahkat, buojkulvissan dålkåv bálkkit ja juogadit stuoves siebrredårjav. Máhttelis adnosuorge li iehtjádij siegen:  

  • dialoga ja rádedibme unneplågoj
  • guoradallam
  • diededimdago ja jårggålime
  • organisasjåvnnågähttjam ja rievddadime
  • kultuvrra- giellabiedjamdago
  • unneplågojt ja unneplågogielajt vuojnnusij buktet, buojkulvissan galbbit
  • álggo ássambiedjamdago,buojkulvissan girjálasjvuoda oasstem, pedagogalasj ábnnasa
  • barggegåloj oasse
  • doajmmaplána

Nåv ednagav kommuvna oadtju

Vuodobiedniklåhko kommuvnnaj la 660 000 kronor jahkáj. Kommuvna binnep

gå 50 000 viesájdiddje oadtju 1 vuodobiedniklågov
gitta 80 000 viesájdiddje oadtju 1,5 vuodobiedniklågov
gitta 100 000 viesájdiddje oadtju 2 vuodobiedniklågo
gitta 400 000 viesájdiddje oadtju 3 vuodobiedniklågo
400 000 viesájdiddje jali ienebu oadtju 4 vuodobiedniklågo

Kommuvnna ma säbrri ienep gå avta tjuottjudusguovlluj oadtju duottev 500 000 kråvnå.

Lánndadigge/bájke oadtju 250 000 kråvnå.