Stáhtadoarjja

Olles bušeahtas maid ráđđehus juolluda unnitlogupolitiikka váras 2017, mii lea 103 miljovnna ruvnnu, juhkko 80 miljovnna ruvnnu stáhtadoarjjan suohkaniidda ja leanadikkiide.

Masa oažžu doarjja geavahuvvot?

Stáhtadoarjja galgá geavahuvvot ovttasráđiid unnitloguiguin. Lassegoluide unnitlogulága čađaheamis ja ii goluide áššiide maid juo lea geatnegahtton dahkat, ovdamearkka dihte dulkkaid dihte ja dábálaš searvedoarjagiid juohkimiidda. Vuogas geavahanguovllut leat earret iežá:

  • gulaskuddan ja ráđđehallamat unnitloguiguin
  • gárten- ja iskkadanbarggut
  • dieđiheamit ja jorgalusat
  • organisašuvdnadárkkisteapmi ja rievdadeamit
  • kultur- ja gielladoaimmat
  • čalmmástuhttit unnitloguid ja unnitlogugielaid, o.m.d. galben
  • álggahandoaimmaid nugo girjjiid ja pedagogalaš ávdnasiid oastin
  • oassi bargigoluin
  • doaibmaplánabargu  

Ná olu suohkanat ožžot

Vuođđoruhta suohkanii lea 660 000 ruvnnu jahkásaččat. Suohkan gos orrulohku lea

50 000 orru rádjái oažžu  1 vuođđosupmi
80 000 orru rádjái oažžu  1,5 vuođđosupmi
100 000 orru rádjái oažžu  2 vuođđosupmi
400 000 orru rádjái oažžu  3 vuođđosupmi
400 000 orru dahje eanet oažžu 4 vuođđosupmi  

Suohkan mii gullo eanetgo ovtta hálddahusguvlui oažžu 500 000 ruvnnu lassin.

Leandikkit/guovllut ožžot 250 000 ruvnnu.