Reeremedajvh

Laake nasjovnelle unnebelåhkoej jih unnebelåhkoegïeli bïjre vadta jienebh reeremedajvh golmide dejstie unnebelåhkoegïelijste- såvmien, saemien jih meänkieli- tjijhtje tjïeltijste Noerhtebetnien leenesne 75 tjïeltide Sveerjesne.

Tjïelth mah reeremedajvesne såevmien gïelese leah Borlänge, Borås, Botkyrka, Degerfors, Enköping, Eskilstuna, Fagersta, Finspång, Jiellevárre, Gävle, Göteborg, Hallstahammar, Haninge, Haparanda, Hofors, Huddinge, Håbo, Hällefors, Kalix, Karlskoga, Giron, Köping, Lindesberg, Ludvika, Luleå, Malmö, Mariestad, Motala, Norrköping, Norrtälje, Nykvarn, Oxelösund, Bájil, Sandviken, Sigtuna, Skinnskatteberg, Skövde, Smedjebacken, Solna, Stuehkie, Sundbyberg, Sundsvall, Surahammar, Södertälje, Tierp, Trelleborg, Trollhättan, Trosa, Ubmeje, Uddevalla, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Uppsala, Västerås, Älvkarleby, Örebro, Österåker, Östhammar jih Övertorneå.

Tjïelth mah reeremedajvesne saemien gïelese leah Aarjepluevie, Aerviesjaevrie, Berg, Dorotea, Jiellevárre, Härjedalen, Jåhkåmåhke, Giron, Krokom, Liksjoe, Maalege, Suarsa, Luspie, Straejmie, Ubmeje, Vualtjere, Åre, Älvdalen jih Staare.

Tjïelth mah reeremedajvesne meänkieli gïelese leah Jiellevárre, Haparanda, Kalix, Giron, Bájil jih Övertorneå.

Såevmien, saemien jih meänkielin reeremedajviej sisjelisne aaj laantedigkh mah leah Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppland, Västerbotten, Västmanland, Västernorrland, Örebro, Östergötland jih aaj Västra Götalandsregijovnem. Jeatjah tjïelth aaj nuepiem utnieh jijtjemielen mietie syökedh åadtjoeh reeremedajvesne årrodh. Reerenasse nännoestimmiem nännoste syökemen bïjre tjïeltide mah sijhtieh tjaangedh. Syökemem tjuara Reerenassen kanslijese båeteme minngemes Voerhtjen 1.b.