Sverigefinnarnas dag 24 februari

Länsstyrelsen flaggar med sverigefinnarnas officiella flagga under dagen. Sedan 2011 firas sverigefinnarnas dag den 24 februari. Sverigefinländarnas delegation korar varje år ”Årets sverigefinska minoritetskommun”.

 

 

Sverige och Finland var ett och samma rike i över 600 år och har ett historiskt band till varandra. Sverigefinnar är benämning på i Sverige bosatta finskspråkiga personer. Någon exakt statistik över hur många som räknar sig som sverigefinnar finns inte, eftersom registrering av etnisk tillhörighet som grund inte är tillåten i Sverige. Det är upp till varje individ att själv avgöra enligt den så kallade självidentifikationsprincipen i lagen om nationella minoriteter.

Sedan 2011 firas sverigefinnarnas dag den 24 februari, som var folklivsforskaren Carl Axel Gottlunds födelsedag. Han levde 1796–1875 och var finländsk folklorist och författare. Dagen är en officiell märkesdag i Svenska akademiens almanacka.

Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget är sedan den 1 januari 2010 huvudansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet.

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.


Läs mer om nationella minoriteter och Länsstyrelsens uppdrag
Webbplatsen www.minoritet.se
Sverigefinländarnas delegation