Handläggningstid för anmälan om medborgarskap (nordiska medborgare)

Vi räknar med att vi kan handlägga 90 procent av alla anmälningar om medborgarskap inom den angivna handläggningstiden.
Illustration: Timglas. 

Aktuell handläggningstid är 2 månader

(Uppdaterades senast 2018-04-16)

Tiden ovan gäller generellt för ärenden gällande anmälan om medborgarskap. Ditt ärende kan därför skilja sig från den aktuella handläggningstiden. 

Vad händer med ditt ärende på Länsstyrelsen?

När vi fått in din anmälan diarieförs den och får en handläggare. Handläggaren bedömer om ärendet är komplett och att betalningen har kommit in. Saknas några uppgifter begär vi in kompletteringar från dig.

Observera att handläggningen kan börja först när avgiften är betald och registrerad och eventuella kompletteringar har kommit in..

När beslutet är fattat skickas det till dig. Länsstyrelsen skickar även en kopia till ditt lands ambassad och till Skatteverkets folkbokföringsenhet.

Om du ska skicka in en anmälan, tänk på:

Du kan själv påverka handläggningstiden genom skicka in en komplett anmälan och betala avgiften. Bifoga

  • anmälningsblankett
  • personbevis för medborgarskap från Skatteverket   

Medborgare i Danmark, Finland, Norge och Island kan få svenskt medborgarskap om de anmäler sin önskan om detta till Länsstyrelsen.

Läs mer

Här hittar du information om förutsättningar som måste vara uppfyllda samt länkar för att kunna hämta anmälningsblankett och personbevis.

  

 

 En länsstyrelse hanterar ärenden för flera län

Länsstyrelsen i Stockholms län hanterar ärenden för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Gotlands län.