Medborgarskap

Svenska flaggor

Du som är medborgare i Danmark, Finland, Norge eller Island och vill bli svensk medborgare ska anmäla det till Länsstyrelsen. Om du är medborgare i ett annat land ansöker du om svenskt medborgarskap hos Migrationsverket.

Vuxna

Du kan få svenskt medborgarskap om du:
 • har fyllt 18 år,
 • har bott i Sverige de senaste fem åren och
 • inte har dömts till fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn, rättspsykiatrisk vård eller sluten ungdomsvård under de senaste fem åren.

Ungdomar 18–20 år

Du kan få svenskt medborgarskap om du:
 • har fyllt 18 år men inte 21 år och
 • har bott i Sverige sedan du fyllde 13 år.

Du som är mellan 18 och 20 år kan välja att göra en anmälan enligt reglerna för vuxna eller för ungdomar. Anmälningsavgiften är lägre för den som söker enligt reglerna för ungdomar.

Barn

Du kan få svenskt medborgarskap om du:
 • inte har fyllt 18 år
 • har bott i Sverige de senaste tre åren.

Anmälan görs av den eller de som har vårdnaden om barnet. Barn som har fyllt tolv år måste lämna sitt samtycke.

Ogifta barn under 18 år får automatiskt svenskt medborgarskap om:
 • båda vårdnadshavarna samtidigt anmäler att de vill ha svenskt medborgarskap,
 • en vårdnadshavare anmäler att han eller hon vill ha svenskt medborgarskap och den andra vårdnadshavaren redan är svensk medborgare eller,
 • en ensam vårdnadshavare anmäler att han eller hon vill ha svenskt medborgarskap.

Hur gör jag en anmälan?

Du gör en anmälan genom att:
 • Fylla i och skicka in anmälningsblankett och personbevis för ändamålet svenskt medborgarskap till Länsstyrelsen.
 • Betala avgiften för din anmälan till Länsstyrelsen.

Du beställer personbeviset hos Skatteverket. Det personbevis du skickar in får inte vara äldre än två månader. Personbeviset ska ha ändamålet "ansökan om svenskt medborgarskap". Du ska inte skicka in ditt pass till Länsstyrelsen.

Återfå svenskt medborgarskap

Om du av någon anledning befriats från eller förlorat ditt medborgarskap kan du i vissa fall få tillbaka det genom anmälan till Länsstyrelsen. 

Dubbelt medborgarskap

Finland, Island och Danmark tillåter liksom Sverige dubbla medborgarskap. Norge tillåter som regel inte dubbla medborgarskap. Efter att Länsstyrelsen beslutat om svenskt medborgarskap meddelas det andra landets ambassad. Om dubbla medborgarskap inte tillåts är det myndigheterna i det aktuella landet som därefter agerar i frågan. Länsstyrelsen upphäver inte andra länders medborgarskap i samband med beslutet.

 Content Editor

Vi handlägger ärenden för folkbokförda i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Gotlands län.

Länsstyrelsen tar ut en avgift för anmälan om medborgarskap.

Anmälningsblankett för vuxna.
Avgiften för vuxna är 475 kr.

Anmälningsblankett för ungdomar.
Avgiften för ungdomar är 175 kr.

Anmälningsblankett för barn.
Avgiften för barn är 175 kr.

Betala avgiften för din anmälan till Länsstyrelsens bankgiro:
5052-4644

Ange ditt namn och personnummer när du betalar avgiften och skriv att det gäller svenskt medborgarskap. När betalningen har registrerats börjar handläggningen av din anmälan. 

Skicka din anmälan med personbevis till:

Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22 Stockholm

Bestämmelser

Medborgarskapsförordningen

Lagen om svenskt medborgarskap

Migrationsverkets webbplats