Länsstyrelsernas handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter

Myndigheten arbetar med verksamhetsintegrering utifrån länsstyrelsernas handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter med särskild fokus på ett antidiskrimineringsarbete. Målet är att arbetet för lika rättigheter och möjligheter skall genomsyra länsstyrelsens organisation och verksamhet. Utifrån målet har länsstyrelsen åtagit sig att genomföra 36 åtgärder mot olika delar av organisationen.

Länsstyrelsens är en mångsidig myndighet med frågor som spänner över flera samhällsområden, därför är det särskilt viktigt att tjänstemännen i sitt dagliga arbete upprätthåller ett aktivt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter utifrån ett medborgarperspektiv.

Myndighetens arbete med handlingsplanen för lika möjligheter och rättigheter genomsyrar organisationens verksamhet och utgår ifrån tjänstemannarollens betydelse för den offentliga förvaltningens arbete med rättssäkerhet och effektivitet. Till höger kan du läsa och/eller ladda ner handlingsplanen.     

En viktig del av Länsstyrelsens arbete är att samtliga delar av verksamheten använder mänskliga rättigheter som ett reflektionsverktyg för att förstå och koppla verksamheten med ständiga utmaningar och problem. Ett reflektionsverktyg hjälper Länsstyrelsen att bedriva ett aktuellt förändringsarbete, det kan till exempel handla om att se över den fysiska planeringen eller att analysera ärendehanteringen utifrån ett likabehandlingsperspektiv. Sådana kopplingar garanteras genom exempelvis de olika utbildningar i mänskliga rättigheter som skall genomgås av samtliga anställda på Länsstyrelsen.