Kärnkraftsberedskap

De svenska kärnkraftverkens säkerhetsnivå står sig väl i jämförelse med utländska anläggningar. De svenska reaktorernas konstruktion ger ett betydande skydd mot olyckor.

Samarbete med Uppsala län

I Stockholms län finns inga kärnkraftsanläggningar. Närmaste kärnkraftverk ligger i Forsmark i norra delen av Uppsala län. De nordligaste delarna av Norrtälje kommun (Stockholms län) ligger dock inom Forsmarks så kallade riskzon.

I frågor som rör kärnkraftsberedskapen har Länsstyrelsen i Stockholms län ett nära samarbete med Länsstyrelsen i Uppsala län, bland annat i samband med övningar.

Kärnkraftsberedskapen i Stockholms län har inte satts på något avgörande prov med anledning av någon verklig händelse.

Varierande säkerhet i världen

Det finns ca 400 kärnreaktorer i drift i världen. Ungefär hälften av dessa är belägna i Europa. Säkerheten vid dessa verk varierar högst väsentligt.

På andra sidan Östersjön finns ett tiotal reaktorer i drift av samma typ som Tjernobyl, till exempel Sosnovy Bor vid S:t Petersburg och Ignalina i Litauen.

Bra säkerhet i Sverige

När det gäller kärnsäkerhet och strålskydd är det Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) som har ansvaret för den statliga tillsynen.

>>Program för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen