Krisberedskapsveckan 2017

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. ​Den 8-14 maj 2017 arrangerar MSB den första Krisberedskapsveckan i Sverige tillsammans med landets kommuner.
Krisberedskapsveckan 2017

Krisberedskapsveckan går ut på att förbättra människors riskmedvetenhet och att fler ska veta hur de kan förbereda sig för att klara vardagen om samhället plötsligt inte fungerar som vi är vana vid. För privatpersoner finns flera bra och konkreta tips på webbplatsen dinsakerhet.se.

Kommunerna viktigast

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) är initiativtagare till veckan, men de viktigaste aktörerna under Krisberedskapsveckan är landets kommuner.

Kommunerna står nära medborgarna och vet hur de bäst kan nå ut till och skapa dialog med sina invånare. Alla kommuner är välkomna att delta i kampanjen.

Varje kommun kan fritt använda det kampanjmaterial som MSB har tagit fram. Materialet presenteras i en kampanjmanualen och finns på www.msb.se/krisberedskapsveckan. I manualen finns också tips på olika aktiviteter som kan genomföras under kampanjveckan.

Allt material som kommunerna kan använda finns här, där finns både tryckt och digitalt material samt en bildbank som kommunerna får använda.

MSB har också tagit fram en Kommunikationsguide med praktiska tips om riskkommunikation och vad man bör tänka på.

Långsiktig utveckling

Krisberedskapsveckan är tänkt att bli en årligt återkommande satsning. MSB vill underlätta framför allt för kommunerna när det gäller att kommunicera och väcka invånarnas engagemang för vår gemensamma säkerhet och beredskap. Många kommuner har också efterlyst hjälp med att utveckla sin riskkommunikation, och med att öka människors möjligheter att hantera svåra påfrestningar på samhället.

För löpande information och uppdateringar om veckan, anmäl dig till kommande utskick på e-postadressen Krisberedskapsveckan@msb.se.

För ännu mer fördjupad information, se gärna filmerna med Heidi Andersson på MSB:s YouTubekanal.