Fotografering från drönare

Reglerna för kameraövervakning ändrades den 1 augusti 2017 och det är nu endast myndigheter som behöver tillstånd till kameraövervakning med drönare.

Nya regler i augusti 2017

Den 20 juni röstade riksdagen igenom en lagändring som gör det möjligt för privatpersoner och företag att fotografera från drönare utan tillstånd från länsstyrelsen. Ändringen började gälla den 1 augusti 2017.

För privatpersoner och företag som fotograferar med drönare är det i stället personuppgiftslagen (PUL) som måste följas. För mer vägledning och information kan du vända dig till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för personuppgiftslagen.

Myndigheter kommer även fortsättningsvis att behöva tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även om myndigheten anlitar en privatperson eller ett företag för att övervaka/fotografera åt myndigheten.

Tänk på att det fortfarande krävs andra tillstånd för att få flyga drönare än just tillståndet till kameraövervakning. Till exempel krävs det tillstånd från:

  • Respektive flygplats för att flyga inom dess kontrollzon.
  • Transportstyrelsen om du flyger på uppdrag eller tjänar pengar på din flygning.
  • Lantmäteriet (och i vissa fall Sjöfartsverket) enligt lagen om skydd för geografisk information.