Vanliga frågor och svar

En förutsättning för att anmälningsförfarandet ska vara tillämpligt är att kameraövervakning har som syfte att förebygga, avslöja eller utreda brott och att övervakningskameran är fast monterad och försedd med fast optik. 

​Vad är anmälan om kameraövervakning?

Kameraövervakning som innebär att kameror riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Om det är en butik, bank, post, parkeringshus eller tunnelbanestation som ska övervakas räcker det att du gör en anmälan till oss.

Vilka verksamheter faller under anmälningsförfarandet?

De verksamheter som kan ansöka om anmälan om kameraövervakning är:
- Butik
- Bankkontor
- Postkontor
- Tunnelbanestation/Tunnelbanevagn
- Parkeringshus (endast parkeringshus dit allmänheten har tillträde).

Vad utreder ni i en anmälan?

För att få ett registreringsbevis från Länsstyrelsen ska kameraövervakningen omfatta den yta som är inom fyra väggar, tillhöra de verksamheter som faller under anmälningsförfarandet och även vara en plats dit allmänheten har tillträde.
 
En bensinstation kan exempelvis anmäla kameraövervakning för butiksdelen men måste ansöka om tillstånd för att övervaka bensinpumpar.

Måste jag anmäla kameraövervakning på plats dit allmänheten inte har tillträde?

Nej. För närmare information om kameraövervakning av platser dit allmänheten inte har tillträde hänvisas till Datainspektionen.

Måste man ha en skriftlig överenskommelse?

För övervakning i butikslokal måste den som avser bedriva övervakningen ha ingått i en skriftlig överenskommelse med skyddsombud eller organisation som företräder de anställda på arbetsplatsen. Om butiken har färre än fem anställda krävs inte en överenskommelse.

Får man sätta upp övervakningskamera innan registreringsbevis utfärdats?

Nej. Man måste invänta ett registreringsbevis.

Varför får endast bank- och postkontor ha ljudavlyssning/ljudupptagning, övervakning av betalningsautomat och övervakning av området omedelbart utanför in- och utgångar?

Enligt lagen om kameraövervakning (2013:460) avser ovan funktioner endast bank- och postkontor. Om annan verksamhet som faller under anmälningsförfarandet önskar inneha dessa funktioner krävs en ansökan om tillstånd.

Vart ska jag skicka min anmälan?

Anmälan ska skickas till den Länsstyrelse i det län kameraövervakningen ska bedrivas. Information finns på blanketten som finns att hämta på respektive Länsstyrelses hemsida.

Om anmälan inte uppfyller förutsättningarna ovan måste man ansöka om tillstånd för kameraövervakning.