Operation Kvinnofrid

Operation Kvinnofrid är en unik samverkan av myndigheter i Stockholms län med det gemensamma uppdraget att verka för ett samhälle fritt från våld. Tillsammans arbetar vi för att förebygga våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

För att bekämpa våldet krävs insatser på olika nivåer i samhället och i samverkan mellan olika myndigheter. Insatserna behöver vara av förbyggande karaktär och riktas till våldsutsatta vuxna, barn som upplever våld samt till våldsutövare.

Operation Kvinnofrids huvuduppdrag är att;

  • bidra till att Stockholms läns strategi för att motverka våld i nära relationer genomförs och får genomslag i länet,
  • följa upp och stötta att strategin omsätts till lokala och regionala genomförandeplaner/åtgärder,
  • samla och sprida kunskap och metoder om våld i nära relationer utifrån evidensbaserad praktik,
  • främja tvärprofessionell kunskap och stödja samverkan mellan myndigheter och
  • främja nätverk och kunskapsutbyte mellan yrkesverksamma.

 

“Vi måste bli bättre på samverkan mellan myndigheter och ideella organisationer för att alla som upplever våld – och de som utövar det – ska få hjälp och stöd genom hela vård- och rättskedjan.”

- Chris Heister, Landshövding i Stockholms län och ordförande i Operation Kvinnofrid styrgrupp.


Initiativet till Operation Kvinnofrid togs 1996 av Länsstyrelsen i Stockholms län, Polismyndigheten i Stockholms län samt Stockholms stad.

Medverkande 

Samverkansplattformen Operation Kvinnofrid bedrivs i samverkan mellan följande aktörer:OPK_tillsammans_forebygger_vi_vald.png

  • Länsstyrelsen i Stockholms län
  • Polismyndigheten
  • Kriminalvården
  • Stockholms läns landsting
  • Kommunförbundet Stockholms Län (KSL)

Samt länets alla kommuner: Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker.

 

 Content Editor ‭[1]‬

​Äntligen är den här! Operation Kvinnofrids strategi mot våld i nära relationer.

Ladda ner genom att klicka på bilden.

Omslagsbild 

 Content Editor ‭[2]‬

kvinnofridslinjen.JPG
Dilek2-Copy-Still013-755x300.jpg