Insatser mot hedersrelaterat våld

I Stockholms län finns ett resurscentrum för hedersrelaterat våld - Origo. Det utvecklades inom Operation Kvinnofrid - en myndighetsgemensam samverkansplattform för arbetet mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.Origo kan erbjuda stöd och insatser till personer upp till 26 år som är eller riskerar att bli utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Origo erbjuder också stöd och vägledning till yrkesverksamma som möter målgruppen.

Konferens om könsstympning  2017

Andra insatser som Länsstyrelsen Stockholm erbjuder, tillsammans med Länsstyrelsen i Östergötland, är en endagskonferens om kvinnlig könsstympning, som genomförs i slutet av oktober. Anmälan och inbjudan till konferensen läggs upp i kalendariet som finns på startsidan på denna webbplats.

Tidigare insatser

”Lås upp!” Metodstöd/handbok och webbplats för förebyggande arbete i skola och fritidsverksamhet, 2012.

Vägen ut från familjevåld - vägledning på svenska för utsatta personer, 2012.