Skyddat boende

Alla statsbidrag för stöd till skyddat boende fördelas f o m 2017 av Socialstyrelsen.

 
omslag till rapport