Publikationer – prostitution och människohandel

Här hittar du relaterade länkar till Länsstyrelsens publikationsarkiv.

Frivilligt återvändande och återintegration för personer utsatta för människohandel för sexuella ändamål eller prostitution i Sverige. 

Sexhandeln – människohandel, koppleri och prostitution ur ett svenskt perspektiv.
En kort sammanfattande beskrivning av en komplex problematik. Presentationen ger en bild av hur människohandel, koppleri och prostitution kan se ut i Sverige.

 

>> Fler publikationer hittar du i Länsstyrelsens publikationsarkiv