Prostitution och människohandel

Regeringen har givit Länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att arbeta med samordning för att motverka prostitution och människohandel för sexuella och andra ändamål.
Skyltdocka med texten "sale". Foto: FaceMePLS

Länsstyrelsens uppdrag

Vårt uppdrag består av fyra delar:

  • Att på nationell nivå samordna arbetet som bedrivs av myndigheter mot prostitution och människohandel för sexuella och andra ändamål och verka för stärkt samverkan mellan myndigheter, frivilligorganisationer och andra aktörer.
  • Att utveckla och samordna arbetet mot människohandel och exploatering med särskilt fokus på att ge stöd och skydd till barn.
  • Samordning för ett tryggare återvändande av personer som utsatts för prostitution och människohandel.
  • Att utveckla stödprogram för rehabilitering av personer som utsatts för prostitution och människohandel.

 

 


Hotline

Misstänker du människohandel?
Är du yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver råd och vägledning i ärenden?

Ring 020 390 000
eller maila
nmt.stockholm@lansstyrelsen.se