Beställningsformulär

Detta är ett beställningsformulär för vissa publikationer inom området prostitution och människohandel.

​Här kan du beställa följande publikationer:

  • Människohandel – Länsstyrelsen i Stockholms arbete
  • Arbetskraftsexploatering och människohandel
  • Människohandel med barn – Genomlysning av polisärenden 2015-2016
  • National Referral Mechanism
  • Människohandel med barn - nationell kartläggning 2012-2015
  • Kan det vara människohandel?
  • Den långa resan
  • Prostitutionen i Sverige 2014 – en omfattningskartläggning

Ange leveransadressen för paket

Observera att du måste skriva in leveransadressen för paket (adress och postnummer). I annat fall kan vi inte garantera leveransen.

Beställ en publikation åt gången

Om du vill beställa flera olika publikationer fyller du i beställningsformuläret för var och en av dem.