Kvinnors företagande

Programmet Främja kvinnors företagande ska bidra till att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv genom att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor. Programmet drivs av Tillväxtverket sedan 2007 och pågår till 2014.
Kvinnors företagande stärker Sverige

Varför behövs programmet? 

Företagandet är generellt lågt i Sverige. Andelen företag som drivs av kvinnor är 29 procent. Under 2012 startades i Stockholm 32 procent av företagen av kvinnor och 59 procent av män. När fler företag drivs och utvecklas av kvinnor tas fler affärsidéer till vara och nya affärsmodeller utvecklas. Det ökar förnyelsen och dynamiken i näringslivet, och därmed Sveriges möjligheter till ökad konkurrenskraft och hållbar ekonomisk tillväxt.

Företagandet kan innebära nya karriärvägar och möjligheter för kvinnor att använda sin kapacitet, kompetens och kreativitet på nya sätt - och samtidigt tjäna pengar. Om kvinnors företagande fortsätter att öka tills företagandet blir lika vanligt som bland män skulle det för Sverige innebära 75 000 nya företag med 278 000 nya jobb.

>> Här kan du läsa mer om det nationella programmet

Ambassadörsnätverk Som en del av programmet Främja kvinnors företagande finns ett nationellt ambassadörsnätverk varav 250 ambassadörer finns i Stockholms län. De bidrar med att synliggöra och sprida kunskap om sitt företagande och inspirera andra att se företagande som en möjlighet.

>> Läs mer om ambassadörnätverket

Så här arbetar Länsstyrelsen för att främja kvinnors företagande.

Entrepreneur Sthlm

Länsstyrelsen får särskilda medel för att främja kvinnors företagande. Främst sker detta i koppling till Entrepreneur Sthlm som syftar till att långsiktigt stärka och öka rådgivningen till entreprenörer och innovatörer i Stockholms län.

På Entrepreneur Sthlms hemsida kan du finna aktuella affärsutvecklingsprogram för kvinnor.

www.entrepreneursthlm.nu

Resurscentra för kvinnor 

Länsstyrelsen stödjer även Resurscentra för kvinnor. Genom att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors delaktighet bidrar resurscentra för kvinnor till jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet.

www.winnet.se

 Angående projektstöd

Länsstyrelsen får många förfrågningar om bidrag i form av projektstöd och liknande. Myndigheten har ytterst begränsade möjligheter att ge sådant stöd och hänvisar till Ungdomsstyrelsen som
kan bevilja statsbidrag till kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt.

>> Ungdomsstyrelsens information om projektstöd