Jämställdhet i fokus – om framtid, jämställdhet och schyst kommunikation

Den 28 april 2016 hölls den årliga regionala jämställdhetskonferensen i Stockholm.

Nedan finns länkar till sammanfattningar av de olika föredragen och till de flesta bildspelen.

Konferensen riktade sig främst till politiker, chefer och anställda på strategisk nivå i kommuner, landsting, myndigheter och idéburen sektor. Syftet var att stimulera och inspirera till att fortsätta utveckla arbetet med jämställdhet i Stockholms län.

konferenssalen 

På konferensen samtalades om den framtida jämställdhetspolitiken och vad den kan innebära för länet. Det gavs framgångsrika exempel på hur jämställdhet har integrerats i olika typer av organisationer samt vilken betydelse ledningen har för denna typ av arbete. Regionala strategier för arbetet med jämställdhet presenterades.

Deltagarna fick också handfasta tips på hur vi blir medvetna om våra stereotypa föreställningar i kommunikationsarbetet och vad vi kan göra för att förändra dem samt inspiration kring genus och inkluderande bemötande.

Länkar till sammanfattningar av föredragen

Stockholm – en attraktiv och jämställd region
Chris Heister, landshövding i Stockholms län

På väg mot en ny jämställdhetspolitik?
Cecilia Schelin Seidegård, särskild utredare Jämställdhetsutredningen och landshövding Gotlands län

Jämställdhetspolitikens prioriteringar
Anna-Karin Lindblom, chef för jämställdhetsenheten vid Socialdepartementet

Regionala strategier för jämställdhet och jämlikhet
Ann-Marie Algemo, jämställdhetsstrateg, Länsstyrelsen i Stockholm
Roland Engkvist, regionplanerare, Stockholm läns landsting

Jämställdhetsintegrering av affärsplanen
Pär Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna, årets vinnare av Svenska Jämställdhetspriset

Ett bra bemötande för alla
Kristin Lilieqvist, jämställdhetskoordinator, Skatteverket

Jämställdhetsintegrering i kärnverksamheten
Anna Giotas Sandqvist, kvalitetschef, Botkyrka kommun

Schysst kommunikation
Hedvig Bergenheim, kommunikationschef Region Värmland
Tomas Gunnarsson, fotograf och genusvetare Genusfotografen

Arrangörer: Länsstyrelsen i Stockholm, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Polisen, Stockholms läns landsting.

folkSpontana tankar från några av deltagarna

  • Bra program med övergripande kunskap som grund som sen trattades ner till praktiska tips.
  • Jag har fått bra idéer och tankar kring hur vi kommunicerar vår organisation utåt. 
  • Jag blir inspirerad och får idéer till arbetet på hemmaplan.
  • Att hitta hur man bygger in jämställdhet i dagligt arbete.
  • Ta jämställdheten in i beslutsrummet!
  • Jag undrar varför det går så långsamt med jämställdheten? Vi måste börja tidigt redan vid födseln och på barn- och mödravårdscentraler, i förskola, i skolan och så vidare. 

folk