Utvecklingsmedel (§ 37, § 37 a)

Kommuner som vill göra insatser för att främja utveckling inom integrationsområdet kan söka om medel hos Länsstyrelsen.

Vårens ansökningsomgång öppnar 1 mars!

Ansökningsomgången för § 37 öppnar 1 mars och stänger i september.

Ansökningsomgången för § 37 a öppnar 1 mars och stänger 23 april. Nyhet! Sådana insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn ska prioriteras.

Informationsseminarium om 2018 års utlysning (§37, §37a)
5 mars kl. 09.00-11.00.
Nalen, lokal Harlem. Regeringsgatan 74.

Mobiliseringsseminarium §37a 2018
12 mars kl. 13.00-15.00

Anmäl ditt deltagande till sandra.norrman@lansstyrelsen.se

Ersättning för att skapa beredskap, mottagningskapacitet och utveckla samverkan (§ 37)

Blanketter och mer information § 37

Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund (enligt § 37 i ersättningsförordningen 2010:1122).  Länsstyrelserna får lämna medel för att skapa beredskap och mottagningskapacitet och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Utlysning 1 mars–1september 2018.

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter (§ 37 a)

Blanketter och mer information § 37 a 

Länsstyrelserna har möjlighet att lämna ersättning till kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktar sig i huvudsak till nyanlända flyktingar.

Prioriteringar § 37 a

  • Nyhet! Insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn.

  • Insatsen sker tillsammans med idéburen sektor.
  • Kontakten med samverkande part/-er är etablerad.

Utlysning 1 mars–23 april 2018.

Beviljade projekt i Stockholms län 2017 (§ 37)

Fördjupad individuell samhällsintroduktion

Kommun: Ekerö
Beviljade medel: 1 265 200
Projekttid: 2017-11-01 – 2018-12-31
Ansökan
Beslut

Nyanländ i Haninge, ett integrationsprojekt

Kommun: Haninge
Beviljade medel: 1 389 555 kr
Projekttid: 2018-01-01 – 2018-12-31
Ansökan
Beslut

Stärkt mottagande och stöd till kvotflyktingar i Stockholms stad

Kommun: Stockholm
Beviljade medel: 2 390 240
Projekttid: 2018-02-15 – 2019-06-15
Ansökan
Beslut

Integrationsambassadörer

Kommun: Järfälla
Beviljade medel: 281 000 kr
Projekttid: 2017-11-01 – 2018-06-30
Ansökan
Beslut

Naturen en väg till integration/mångfald i Norrtälje kommun

Kommun: Norrtälje
Beviljade medel: 1 152 880 kr
Projekttid: 2017-12-01 – 2018-12-31
Ansökan
Beslut

Ett kvalitetssäkrat boende och ett aktivt integrationsarbete för nyanlända i samverkan mellan Nynäshamnsbostäder AB och Socialförvaltningen Nynäshamns kommun

Kommun: Nynäshamn
Beviljade medel: 1 350 000 kr
Projekttid: 2017-11-01 – 2019-05-31
Ansökan
Beslut

Bostadssamverkan i Sigtuna kommun

Kommun: Sigtuna
Beviljade medel: 500 000 kr
Projekttid: 2017-11-01 – 2019-01-31
Ansökan
Beslut

Ung på väg

Kommun: Stockholm
Beviljade medel 957 750 kr
Projekttid: 2018-02-01 – 2019-03-31
Ansökan
Beslut

Boendesamordnare

Kommun: Sundbyberg
Beviljade medel: 759 000 kr
Projekttid: 2018-01-31 – 2018-12-31
Ansökan
Beslut

Bostadskoordinator för Nyanländas etablering på bostadsmarknaden

Kommun: Upplands-Bro
Beviljade medel: 725 000 kr
Projekttid: 2017-11-01 – 2019-03-01
Ansökan
Beslut

Förebygga psykisk ohälsa bland ensamkommande flyktingbarn

Kommun: Vallentuna
Beviljade medel: 378 400 kr
Projekttid: 2017-12-01 – 2018-11-30
Ansökan
Beslut

Lära om livet i Sverige för att bli redo för arbetslivet

Kommun: Värmdö
Beviljade medel: 631 000 kr
Projekttid: 2017-11-01 – 2018-12-31
Ansökan
Beslut

Beviljade projekt i Stockholms län 2017 (§ 37 a)

Human library

Kommun: Sigtuna
Beviljade medel: 614 400:-
Projekttid: 2017-08-01 - 2018-07-31
Ansökan
Beslut

Barn i väntan/Barn i start (BIV/BIS), stödgruppsarbete för ensamkommande barn

Kommun: Upplands Väsby
Beviljade medel: 693 850:-
Projekttid: 2017-08-01 - 2018-12-31
Ansökan
Beslut

Svenska med baby i Järfälla och Sollentuna

Kommun: Järfälla
Beviljade medel: 498 831:-
Projekttid: 2017-08-31 - 2018-12-31
Ansökan
Beslut

Älskade barn i Haninge

Kommun: Haninge
Beviljade medel: 1 083 168:-
Projekttid: 2017-09-01 - 2018-12-31
Ansökan
Beslut

Våga vara viktig+RFSU=sant!

Kommun: Stockholm
Beviljade medel: 2 507 026:-
Projekttid: 2017-10-01 - 2018-12-31
Ansökan
Beslut

Integrationsstärkande aktiviteter för nyanlända

Kommun: Upplands-Bro
Beviljade medel: 125 000:-
Projekttid: 2017-05-01 - 2018-06-30
Ansökan
Beslut

Kulturgrupp för unga

Kommun: Vallentuna
Beviljade medel: 20 000:-
Projekttid: 2017-08-30 - 2018-06-10
Ansökan
Beslut

Arabiska som tredje språk i Rum för barn

Kommun: Stockholm
Beviljade medel: 116 830:-
Projekttid: 2017-09-01 - 2017-12-30
Ansökan
Beslut

Granndörren

Kommun: Vallentuna
Beviljade medel: 110 895:-
Projekttid: 2017-09-01 - 2018-12-31
Ansökan

Beslut

Beviljade projekt i Stockholms län 2016 (§ 37)

UNG PÅ VÄG - ensamkommande ungdomars väg in i idrotten 

Kommun: Stockholm
Beviljade medel: 979 000:-
Projekttid: 2017-01-01 - 2017-12-31
Ansökan
Beslut

Anskaffning av bostäder via privatpersoner 

Kommun: Täby
Beviljade medel: 897 789:-
Projekttid: 2016-12-01 - 2017-12-31
Ansökan
Beslut

Bostäder till ensamkommande flyktingbarn som fyller 18 år

Kommun: Haninge
Beviljade medel: 130 000:-
Projekttid: 2017-01-01 - 2017-12-31
Ansökan
Beslut

Spridning och implementering av samordnat arbete om ensamkommande barn som försvinner

Kommun: Sigtuna
Beviljade medel: 578 965:-
Projekttid: 2016-11-01 - 2017-07-31
Ansökan
Beslut

Praktik och mentorskap för ensamkommande ungdomar

Kommun: Upplands Väsby
Beviljade medel: 748 062:-
Projekttid: 2017-01-01 - 2017-12-31
Ansökan
Beslut

Integrationsinsatser för ensamkommande barn

Kommun: Järfälla
Beviljade medel: 144 000:-
Projekttid: 2017-01-01 - 2017-12-31
Ansökan
Beslut

Social lots för ensamkommande barn

Kommun: Stockholm
Beviljade medel: 1 320 184:-
Projekttid: 2017-01-01 - 2018-12-31
Ansökan
Beslut

Projekt privatuthyrning till nyanlända

Kommun: Botkyrka
Beviljade medel: 250 000:-
Projekttid: 2016-12-01 - 2017-12-31
Ansökan
Beslut

Uppbyggnad och utveckling av samverkansplattform för effektiv och individanpassad bosättning av nyanlända familjer och vuxna individer

Kommun: Ekerö
Beviljade medel: 408 772:-
Projekttid: 2016-10-01 - 2017-12-31
Ansökan
Beslut

Folkhögskolespåret i Stockholms län

Kommun: Ekerö
Beviljade medel: 964 500:-
Projekttid: 2016-10-01 - 2018-01-01
Ansökan
Beslut

Eget liv och egen lön

Kommun: Haninge
Beviljade medel: 850 000:-
Projekttid: 2017-01-15 - 2018-01-31
Ansökan
Beslut

Effekter på samhällsbyggnad- och etableringsprocessen för nyanlända till följd av den nya bosättningslagen

Kommun: Huddinge
Beviljade medel: 1 566 000:-
Projekttid: 2016-12-01 - 2018-05-31
Ansökan
Beslut

Utveckling av Basutbildningen

Kommun: Järfälla
Beviljade medel: 473 500:-
Projekttid: 2016-09-01 - 2017-03-31
Ansökan
Beslut

Startkompis

Kommun: Lidingö
Beviljade medel: 622 500:-
Projekttid: 2016-10-01 - 2017-10-01
Ansökan
Beslut

Samordning och samverkan för fler bostäder i privatspåret

Kommun: Nacka
Beviljade medel: 1 397 432:-
Projekttid: 2016-10-31 - 2017-12-31
Ansökan
Beslut

Samordning av insatser för nyanlända

Kommun: Nynäshamn
Beviljade medel: 280 382:-
Projekttid: 2016-07-08 - 2016-11-23
Ansökan
Beslut

Utrednings- och förankringsperiod för implementering av samverkan HälSa i ordinarie verksamhet

Kommun: Stockholm
Beviljade medel: 336 000:-
Projekttid: 2016-09-01 - 2017-02-28
Ansökan
Beslut

Samverkan med snabbspår för pedagoger

Kommun: Stockholm
Beviljade medel: 1 491 714:-
Projekttid: 2016-09-26 - 2017-06-30
Ansökan
Beslut

Yrkesmentorskap för nyanlända akademiker med max 6 år i Sverige

Kommun: Stockholm
Beviljade medel: 1 239 000:-
Projekttid: 2016-09-01 - 2017-12-31
Ansökan
Beslut

 

Beviljade projekt i Stockholms län 2016 (§ 37 a)

Hallways - kulturhus som asylsökandes entréer till samhället

Kommun: Nacka
Beviljade medel: 365 014:-
Projekttid: 2017-01-10 - 2017-10-31
Ansökan
Beslut

Solnakompis

Kommun:Solna
Beviljade medel: 428 800:-
Projekttid: 2017-01-01 - 2017-06-30
Ansökan
Beslut

En vän för framtiden

Kommun: Norrtälje
Beviljade medel: 360 386:-
Projekttid: 2016-12-01 - 2017-11-31
Ansökan
Beslut

Från nyanländ till nyanställd lärare - pilotgrupper för asylsökande lärare

Kommun: Stockholm
Beviljade medel: 900 000:-
Projekttid: 2016-12-01 - 2018-06-30
Ansökan
Beslut

Samverka med ideella föreningen Kompis Sverige - en verksamhet som möjliggör fler samverkanskontakter mellan asylsökande och etablerade svenskar i Täby och Storstockholm

Kommun: Täby
Beviljade medel: 275 000:-
Projekttid: 2017-01-01 - 2017-12-31
Ansökan
Beslut

Projekt Storebror - integrationsstärkande gästföreläsningar och möten i faddertappning

Kommun: Upplands-Bro
Beviljade medel: 50 800:-
Projekttid:
Ansökan
Beslut

Uppbyggnad av samverkansplattform för integrationsfrågor med civilsamhälle och näringsliv i Järfälla

Kommun: Järfälla
Beviljade medel: 932 500:-
Projekttid: 160601 - 171230
Ansökan
Beslut

#meetsollentuna i samverkan med IM

Kommun: Sollentuna
Beviljade medel: 792 000:-
Projekttid: 160901 - 170630
Ansökan
Beslut

Samverkan med den ideella föreningen Kompis Sverige - en verksamhet som möjliggör fler samverkanskontakter mellan nya och etablerade svenskar i Täby och Storstockholm

Kommun: Täby
Beviljade medel: 396 017:-
Projekttid: 160901 - 171230
Ansökan
Beslut

VIDA - Välj Inkludering, Delaktighet, Aktivitet

Kommun: Sundbyberg
Beviljade medel: 962 000:-
Projekttid: 160815 - 171230
Ansökan
Beslut

VIDA - Välja Inkludering, Delaktighet, Aktivitet

Kommun: Stockholm
Beviljade medel: 962 000:-
Projekttid: 160815 - 171230
Ansökan
Beslut

VIDA - Välj Inkludering, Delaktighet, Aktivitet

Kommun: Österåker
Beviljade medel: 962 000:-
Projekttid: 160815 - 171230
Ansökan
Beslut

 Content Editor

Norrort: För närvarande vakant

Södertörn: Carin Larsson
carin.larsson@botkyrka.se

Stockholm: Marita Johansson
marita.s.johansson@stockholm.se