Genomförda aktiviteter

Här samlar vi material från genomförda aktiviteter såsom konferenser, seminarier och utbildningar som Länsstyrelsen anordnat i egen regi eller tillsammans med andra.

Bazaren 2018

Filmdokumentation (Filmen är 7 minuter och 4 sekunder lång)

Presentationer från seminarium om validering 8 februari:

Validering kortar vägen till arbete och utbildning, Valideringsdelegationen

Bedömning av utländsk utbildning – ett led i valideringsprocesse, Universitets- och högskolerådet

Hinder och möjligheter för nyanlända socionomer på svensk

arbetsmarknad, Akademikerförbunder SSR

Vägen till jobben – från nyanländ till nyanställd i välfärden, Sveriges kommuner och landsting

Jobskills – tidig kompetenskartläggning för asylsökande, Arbetsförmedlingen

Panelsamtal: Snabbspår – samverkan som gör skillnad, Arbetsförmedlingen

Övriga seminarier:

Samarbete ger lyckad matchning för personer med funktionsnedsättning, Arbetsförmedlingen och Unicus

Kompetenslyft inom äldreomsorgen, Stockholms stad

Kompletterande utbildningar för arkitekter och ingenjörer med utländsk utbildning, Kungliga Tekniska Högskolan

Läget i länet, Arbetsmarknad och ekonomi, februari 2018, – rapport, Länsstyrelsen Stockholm 

Läget i länet, Arbetsmarknad och ekonomi, februari 2018, – presentation, Länsstyrelsen Stockholm

Stockholms stad satsar på språk och arbete, Stockholm stad

Nyanlända och utländska lärares vägar till lärarlegitimation, Stockholms universitet 

Stockholm tillsammans 8 februari 2018

På flykt och försvunnen - en nationell konferens om utsatta barn i migration

Program 5 december
Film Röster från papperslösa barn/unga i Sverige (youtube)

Länsstyrelsen Stockholm -  Regeringsuppdraget om barn som försvinner 
Länsstyrelsen Stockholm - Människohandel med barn
Regionala nedslag 
Missing Children Europe - Missing migrant children in the EU
Migrationsverket - EMN-studie om ensamkommande efter beslut
Dokumentation Mentimeter

Skolan som en hälsofrämjande arena - om risk- och
skyddsfaktorer för barn och unga

Den 13 november arrangerade Länsstyrelsen ett frukostseminarium om skolan som en hälsofrämjande arena för barn och unga asylsökande och nyanlända.

Presentation

Delregionala workshops om barn som försvinner

Länsstyrelsen arrangerade i samverkan med den regionala arbetsgruppen för barn som försvinner två delregionala workshops.

Presentation och upplägg av workshop

Heldag om Sfx - Svenska för yrkesutbildade i Stockholms län

förmiddagen tog vi del av resultat från utvärderingen av svenska för yrkesutbildade – Sfx. Strategirådet kommer presentera hur väl sfx fungerat såväl organisatoriskt som resultatmässigt för de nyanlända.
Under eftermiddagen presenterades alla SFX-utbildningar, och publiken kunde ställa frågor direkt till utbildningsanordnarna. Mer information om respektive utbildning finns på SFX:s webbplats.

Introduktion till SFX-konferens.

Utvärdering SFX, Strategirådet.

Barn försvinner! Gemensam kraftsamling i Sthlms län

Tisdag 19 september anordnades konferensen Barn försvinner! Gemensam kraftsamling i Sthlms län på Nalen.

Syftet med konferensen var att sprida kunskap om situationen i länet med ensamkommande barn som försvinner och främja reflektion och dialog mellan aktörer som på olika sätt har ansvar för målgruppen. Utgångspunkten är den regionala samverkansplan för Stockholms län som en samverkansgrupp bestående av myndigheter, kommuner och civilsamhället tagit fram. Konferensen anordnas av samverkansgruppen.

Att samverka kring ensamkommande barn som försvinner: checklistor och rutiner för Stockholms län 2017-2018


Program
Inledning Länsstyrelsen i Stockholm
Migrationsverket - Det första mötet
Migrationsverket - Om information till den sökande och statistik
Mehrdad Darvishpour, Mälardalens högskola - Om samverkan i mottagandet av ensamkommande barn
Länsstyrelsen Stockholm - Människohandel med barn: webbutbildning
Gränspolisen poliseregion Stockholm - Läget på gatan
Eva Harnesk, Rädda Barnen
Polisen och Ungdomsjouren - Ett samarbete i stadens riskmiljöer

Frukostseminarium Insatser som gör skillnad- risk- och skyddsfaktorer

Torsdag 14 september föresläste Mostafa Hosseini, Psykolog och idag verksam på Rädda Barnen  om vad du som vuxen kan göra för att skapa en trygg och läkande vardagsmiljö för ensamkommande barn och ungdomar som lever under svåra omständigheter.

Seminariet är en del av Preventionspaketet, Länsstyrelsens samlade stöd för ett brett preventionsarbete med särskilt fokus på asylsökande och nyanlända barn, unga och föräldrar.

Introduktion Länsstyrelsen Stockholm
Mostafa Hosseini, Rädda Barnen - Att möta barn på flykt

Seminarium om uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Den 28 augusti anordnade Länsstyrelsen ett seminarium om möjligheten till uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier. Vad innebär dessa förändringar för kommunen? Hur sker tillämpningen? Och vad förväntas av skolans huvudmän?

Sveriges Kommuner och Landsting - Mia Hemmestad
Migrationsvekert - Anna Lindblad
Skolverket - Åsa Gulin

Seminarium om mottagande av kvotflyktingar

Den 16 juni anordnade Länsstyrelsen ett halvdagsseminarium om mottagande av kvotflyktingar. De senaste åren har Sverige tagit emot 1 900 kvotflyktingar per år. 2017 har antalet platser utökats till 3 400.

Flera aktörer på såväl internationell som nationell nivå i Sverige är inblandade i processen. På lokal nivå är kommunerna en oumbärlig aktör för ett bra och välordnat mottagande.

Program

Migrationsverket - Anvisningar och ersättningar

Ljusdals kommun - Samarbete kring mottagande regionalt och mottagandet ur ett lokalt perspektiv

Utbildningsdag om statliga ersättningar för asylsökande och nyanlända 7 juni 2017

Länsstyrelsen anordnade den 7 juni 2017 en utbildningsdag med Migrationsverket om statliga ersättningar för asylsökande och nyanlända inklusive ensamkommande barn.

Statlig ersättning för asylsökande
Statlig ersättning för nyanlända
Aktuellt inför nytt ersättningssystem

Insatser som gör skillnad - verktyg för dig som 
arbetar med ensamkommande barn

Torsdag 4 maj anordnade Länsstyrelsen ett seminarium för att diskutera vad du i din yrkesroll kan göra för att skapa en trygg och läkande vardagsmiljö för ensamkommande barn och ungdomar, trots svåra omständigheter.

Program Insatser som gör skillnad

Inledning Länsstyrelsen Stockholm

Frida Johansson Metso - Traumapsykolog

Petra Rinman, Socialstyrelsen - Vad händer nu? Filmer och stödmaterial

Viveca Axelsson, SKL - Hitta rätt -stödmaterial för dig som arbetar med ensamkommande barn

Maja Österlund, LAFA Stockholms läns landsting - Vad ungdomsmottagningen kan göra för dig

Amir Hashemi-Nik, Länsstyrelsen Stockholm - Vad gör vi om ett barn försvinner?

Bitte Nordström Kinnaman, Rädda Barnen - Traumametveten omsorg

Kamilla Asp, Stockholms stad - Våga vara viktig - en utbildning om förebyggande arbete

Linus Lundby, RFSU Stockholm - Sexualupplysning på lättare svenska

Dokumentation av gruppdiskussion

Informationsseminarium om utlysning av utvecklingsmedel § 37 (a) 

Fredag 17 mars anordnare Länsstyrelsen  ett informativt seminarium om årets utlysning av de så kallade utvecklingsmedlen § 37 resp. § 37 a.

Under seminariet lyfte vi särskilt jämställdhet, lika rättigheter och barnets bästa. Syftet var att bistå kommunerna med vägledning i hur perspektiven i första hand kan beaktas i behovsanalysen och vid skrivning av ansökan.

Informationsseminarium utvecklingsmedel § 37(a) 

#stockholmtillsammans för ett hållbart mottagande

Onsdag 8 mars 2017 arrangerade Länsstyrelsen konferensen #stockholmtillsammans, en mötesplats för de som på ledningsnivå arbetar med mottagande och etablering av nyanlända. Vi erbjöd ett forum med lokala exempel, regionala och nationella perspektiv och en internationell utblick.

Program #stockholmtillsammans

Statssekreterare Anders Kessling - Regeringens etableringspolitik

SKL - Bra integration börjar med ett bra mottagande

Thomas Huddleston - Trends in integrations policies: What Swedish actors need to know on their strenghts and weaknesses

Louise Dane - Barnkonventionen blir lag - målkonflikt eller möjlighet?

Stockholms läns utmaningar inom flyktingmottagandet - Samverkan Stockholmsregionens lägesanalys

Seminarie 1: Från bostäder här & nu till långsiktiga(re) lösningar

Seminarie 2: Att våga prova nytt! Arbetsmarknad och matchning av asylsökande

Seminarie 3: Med samlade krafter - för lokal inkludering och likvärdighet i mottagandet

 Om du vill ta del av all dokumentation från konferensen ladda ned "Länsstyrelsen Stockholm mötesapp".

Instruktion för nedladdning av appen "Länsstyrelsen Stockholm mötesapp"

1. Gå till det ställe i din telefon eller läsplatta där du normalt laddar ner appar (Windows Store, Google Play eller App Store)

2. Du hittar den genom att söka på "Länsstyrelsen Stockholm mötesapp".

3. Ladda ner appen

4. Välj evenemanget: #stockholmtillsammans för ett hållbart mottagande

5. Tryck på Aktivera event längst ner i appen.

 

Våga prata pengar

Måndag 24 oktober 2016 arrangerade Länsstyrelsen utbildningsdagen Våga prata pengar. Dagen handlade om aktivt förebyggande arbete med privatekonomiska frågor som en viktig del för att etableringen ska fungera. Utbildningsdagen är framtagen av ett antal myndigheter i samverkan.

Konsumentvägledning

Budget- och skuldrådgivning

Försäkringsbyrån

CSN

Bankbyrån

Kronofogden  

Ensamkommande barn och unga - från avslag till återvändande

Onsdag 5 oktober 2016 arrangerade Länsstyrelsen en konferens om ensamkommande barn, unga och återvändande. Syftet med konferensen var att belysa hela processen från avslag på ansökan om asyl i Sverige till mottagandet i tredjeland. Med utgångspunkt i barnens och ungdomarnas behov och rättigheter beskrev olika aktörer sin del i processen.

Länsstyrelsen

Migrationsverket

Stockholms stadsmission och Barnrättsbyrån

Strömsunds kommun

Solängen HVB

Utbildningsdag om statliga ersättningar för asylsökande och nyanlända

Tisdag 4 oktober arrangerade Länsstyrelsen en utbildningsdag med Migrationsverket om statliga ersättningar för asylsökande och nyanlända inklusive ensamkommande barn.   

Nyheter på asylområdet

Statlig ersättning för asylsökande

Statlig ersättning för nyanlända  

Nya lagstiftningar och förändringar inom flyktingmottagandet

26 september 2016 anordnade Länsstyrelsen ett informativt seminarium om förändringar i lagstiftning som rör asyl- och flyktingmottagandet. Migrationsverket, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Arbetsförmedlingen tog bland annat upp de tillfälliga begränsningarna i möjligheterna att få uppehållstillstånd och de nya reglerna om rätten till bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande (LMA).

Presentationer

Migrationsverket

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Arbetsförmedlingen etableringsuppdraget

Arbetsförmedlingen bosättning 

Inspelningar (Öppnas i nytt fönster på Youtube)

Migrationsverket

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Arbetsförmedlingen etableringsuppdraget

Arbetsförmedlingen bosättning

Öppet forum för boendeplanering

21 september 2016 anordnade Länsstyrelsen och SLL Tillväxt och regionplaneförvaltningen (TRF) Öppet forum för boendeplanering. På seminariet presenterades bland annat kommunernas arbete för att skapa boendelösningar för nyanlända och Länsstyrelsens årliga bostadsmarknadsanalys samt regeringens bostadspolitik.

Bostadsläget i länet och bostäder för nyanlända - Länsstyrelsen

Regeringens bostadspolitik - Näringsdepartementet

Hur kan bostadsbyggnadsbehovet beräknas - Boverket

Vad är behovet av nya bostäder i Stockholmsregionen fram till år 2050? - SLL, TRF

Kommunernas lärdomar och erfarenheter från mottagandet av de ensamkommande barnen 2015

Under augusti 2016 anordnade Länsstyrelsen och Kommunförbundet i Stockolms Län en workshop med kommunerna för att fånga in kommunernas lärdomar och erfarenheter från hösten och vintern 2015.

Erfarenheterna visar att kommunerna hade en förmåga att snabbt ställa om sina verksamheter och att hitta nya arbetssätt. Men också att det fortfarande finns en rad svårigheter att lösa.

I sammanställningen nämns även vilka områden som kommunrepresentanterna prioriterat som viktigast att arbeta vidare med framöver;

  • hög personalomsättning,
  • ökat samarbete med landstinget i syfte att förbättra målgruppens hälsa,
  • tillgången på boendeplatser i den egna kommunen

Kommunernas erfarenheter och lärdomar från mottagandet av de ensamkommande barnen under 2015.

2015 

Konferensdokumentation Sverige tillsammans

​8 mars 2016 arrangerade Länsstyrelsen konferensen Sverige tillsammans. Syftet med konferensen var att diskutera hur vi arbetar med integrationsfrågor och etableringen av nyanlända i Stockholmsregionen. 18 mars arrangerades konferensen en andra gång tillsammans med Länsstyrelsen i Gotlands län. Nedan finner du presentationerna från konferenserna.

Program Sverige tillsammans 8 mars.

Program Sverige tillsammans 18 mars.

Myndighetspresentationer

Statssekreterare Erik Nilsson.

Statssekreterare Erik Nilsson 18 mars.

Migrationsverket - Veronica Lindstrand Kant, regionchef.

Boverket - Anders Sjelvgren, avdelningschef.

Arbetsförmedlingen - Niclas Josephsson, biträdande marknadschef.

IVO - Agneta Krantz, chef socialtjänstenheten avd. Öst.

Socialstyrelsen - Elisabet Svedberg, utredare.

Skolverket - Helen Moquist, undervisningsråd.

SKL - Per-Arne Andersson, direktör avd. för utbildning och arbetsmarknad.

Videohälsningar (öppnas på Youtube)

Chris Heister, landshövding i Stockholms län.

Karin Wanngård, finansborgarråd (S), Stockholms stad.

Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (M), Nacka kommun och ordförande Kommunerna i Stockholms län (KSL).

Torbjörn Rosdahl, finanslandstingsråd (M), Stockholms läns landsting.

Cecilia Schelin Seidegård, landshövding i Gotlands län.

Seminarier

Nyanländas etablering – arbetsgivarperspektivet

Dipart entreprenad AB.

Från nyanländ till nyanställd lärare, Stockholms stad.

Nyanländas boendesituation och bosättningsmönster

Boverket

Länsstyrelsen i Stockholm 18 mars.

Boverket 18 mars.

Ett hälsofrämjande flyktingmottagande – därför behöver vi hälsokommunikation

Transkulturellt centrum.

Målgruppsanpassad utbildning för en effektivare etablering

Folkhögskolespåret.

Sfx – Svenska för yrkesutbildade.

Bas – arbetsmarknadsintroduktion för kortutbildade.

Kommuners verktyg och boendelösningar

Länsstyrelsen i Stockholm.

Kommunövergripande handlingsplan, Järfälla kommun.

Privat andrahandsuthyrning till nyanlända, Nacka kommun.

Civilsamhällets och näringslivets engagemang i integration

Öppna dörren med Kompis Sverige, Invitationsdepartementet, Svenska med baby och Yrkesdörren, Axfoundation.

Nyanlända entreprenörer och ingenjörer, rakare vägar till jobb

Sff – Svenska för företagare.

Sfinx – Svenska för ingenjörer.

Nya bygglösningar – vad kan göras och vilka regler gäller?

Introduktion till PBL, Länsstyrelsen i Stockholm.

Mark- och exploateringsavtal, Lidingö stad.

Regional samverkan – ensamkommande barn som försvinner

Länsstyrelsen i Stockholm, Sigtuna kommun och Polisen Region Stockholm.

Landshövding Chris Heisters panelsamtal om hur kultur kan bidra till goda och attraktiva livsmiljöer och en hållbar stad. Tessinska palatset 16 augusti 2017. (Youtube)