Aktuella aktiviteter

Här hittar du information om aktuella aktiviteter såsom utbildningar, konferenser och seminarier som Länsstyrelsen anordnar, antingen i egen regi eller i samverkan med andra aktörer. Material från tidigare aktiviteter finns under fliken Genomförda aktiviteter.

Etableringsprogrammet den ​19 januari

Den nuvarande etableringslagstiftningen (2010:197) upphör den 31 december 2017 och ersätts av det nya etableringsprogrammet som träder i kraft den 1 januari 2018. Programmet innebär en harmonisering med regelverk för övriga arbetsmarknadspolitiska program. Personer som omfattas av målgruppen för etableringsinsatser ska efter 1 januari 2018 anvisas till Etableringsprogrammet. De som redan har en pågående etableringsplan får slutföra den enligt nuvarande regelverk.

Seminariet är fullt!

Bazaren seminarier 8 februari

För tredje året i rad bjuder Länsstyrelsen in till en heldagskonferens om regionens utmaningar och möjligheter gällande migrationen – vägen in i landet och vägen ut i samhället.    

Mer information och anmälan              

Halvdagskonferens VIDA och idéburet offentligt partnerskap (IOP) 14 mars     

VIDA är ett projekt som ska främja samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället. En modell för samverkan som är under utveckling är Idéburet offentligt partnerskap (IOP). Under konferensen erbjuds kompetensutveckling kring möjligheter och svårigheter i denna modell.   

Mer information och anmälan