Aktuella aktiviteter

Här hittar du information om aktuella aktiviteter såsom utbildningar, konferenser och seminarier som Länsstyrelsen anordnar, antingen i egen regi eller i samverkan med andra aktörer. Material från tidigare aktiviteter finns under fliken Genomförda aktiviteter.

5 december - På flykt och försvunnen - en nationell konferens om utsatta barn i migration

Sedan januari 2016 har länsstyrelserna arbetat med ett regeringsuppdrag om ensamkommande barn som försvinner. Arbetet har bland annat resulterat i en nationell kartläggning och ett metodstöd för regional samverkan. Under året har även ett antal konkreta åtgärdsförslag lämnats till regeringen.

Målet med dagen är att samla nyckelaktörer från hela Sverige för att diskutera vad som blir viktigast i det fortsatta arbetet och hur vi på alla nivåer säkerställer barnets rätt till skydd och trygghet.

Vi tittar tillbaka på det som har gjorts under de senaste två åren. Men framförallt behöver vi prata om hur vi arbetar vidare med att stärka skyddet runt de barn och unga som kommer utan vårdnadshavare till Sverige och Europa. Under konferensen lyfts samarbetet inom EU, det nationella arbetet är i fokus och lokala/regionala goda exempel presenteras.                               

Länk till anmälan och program