Aktuella aktiviteter

Här hittar du information om aktuella aktiviteter såsom utbildningar, konferenser och seminarier som Länsstyrelsen anordnar, antingen i egen regi eller i samverkan med andra aktörer. Material från tidigare aktiviteter finns under fliken Genomförda aktiviteter.

Mobiliseringsseminarium utvecklingsmedlen § 37 a 12 mars

Inbjudan kommer inom kort!

Anmälan görs till sandra.norrman@lansstyrelsen.se senast 6/3
Tid: 13.00 - 15.00
Plats: Länsstyrelsen i Stockholm, Regeringsgatan 66 (plan 4)

Seminarium: Bostäder och planer 12 mars

Är det fortfarande underskott på bostäder i länets alla kommuner? Hur många bostäder planeras under 2018 och 2019? Vilken typ av tillfälliga byggnader är det som har uppförts under 2016 och 2017, var och för vem? Hur hanteras sociala frågor i detaljplaneringen i länet. Dessa frågor vi försöker ge svar på.

Tid: 13.00 - 15.30
Plats: Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66, lokal Royal (plan 4)

Anmälan och program

Halvdagskonferens VIDA och idéburet offentligt partnerskap (IOP) 14 mars     

VIDA är ett projekt som ska främja samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället. En modell för samverkan som är under utveckling är Idéburet offentligt partnerskap (IOP). Under konferensen erbjuds kompetensutveckling kring möjligheter och svårigheter i denna modell.   

Mer information och anmälan 

 

Seminarium Nyanländas bosättning - läget i länet 21 maj

Länsstyrelsen i Stockholm bjuder in till ett seminarium om nyanländas bosättning och en aktuell lägesbild. Seminariet riktar sig till dig som i kommun arbetar med frågor som rör nyanlända eller med bostads- och samhällsplanering.

Under våren genomförs en rad uppföljningar av nyanländas bosättning via kommunenkäter och kommunbesök. På seminariet presenterar Länsstyrelsen resultaten av dessa.

Under seminariet för vi dialog om resultaten, erfarenheter och möjligheter. Vi får även lyssna till korta kommunexempel på arbetssätt som rör nyanländas bosättning.

Mer information och länk till anmälan