Integration

Foto: Marianne R Berlin. Tunnelbana till Akalla.

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända. Detta sker på nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.  

Samordnar statens insatser

Vi ska även medverka till att det finns beredskap och kapacitet hos kommunerna att ta emot ensamkommande barn. Länsstyrelsens roll är att samordna statens insatser inom länen genom samverkan med andra myndigheter och organisationer, med särskilt hänsyn till barns bästa i beslut och andra åtgärder.  

Stödjer kommunerna

Länsstyrelsen har också som uppdrag att stödja kommuner i samordningen av kommunal verksamhet som exempelvis svenska för invandrare och samhällsorientering. Dessutom fördelar vi statsbidrag till kommuner för att underlätta bosättning, höja kommunernas beredskap och mottagningskapacitet samt för att utveckla verksamheter med flyktingguider och familjekontakter. Vi ska även följa upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända och ensamkommande barn, både på regional och kommunal nivå.

Mer information om länsstyrelsernas integrationsuppdrag och hur vi arbetar i Stockholms län finns under rubrikerna i vänsterspalten. 

 Summary Links ‭[2]‬

 Summary Links ‭[1]‬

Länsstyrelsen fördelar stöd till kommuner som vill göra insatser för att främja utveckling på integrationsområdet.

> Information och ansökningsblanketter

Gäst: Juristen Dona Hariri
>> Om Stockholm, demokratin och framtiden.

Gäst: Marika Markovits, Stockholms Stadsmission
>> Om Stockholm, ideella sektorn och framtiden.

Gäst: Saeid Esmaeilzadeh, innovatör och entreprenör
>> Om Stockholm, innovationerna och framtiden

Läs mer om länsstyrelsernas gemensamma arbete med integrationsfrågor och prenumerera på nyhetsbrevet Integration.