Personliga ombud

Ett personligt ombud kan hjälpa till med att samordna insatser som behövs för att ge personer med psykisk funktionsnedsättning ökad livskvalitet och ett självständigare liv.

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att fördela statsbidrag till kommunerna för delfinansiering av verksamheten med personligt ombud.

Verksamheten med personliga ombud har syftet att förbättra livsvillkoren och öka delaktigheten i samhället för personer över 18 år med omfattande och långvarig psykisk funktionsnedsättning, en funktionsnedsättning som för individen innebär väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och ett komplext behov av vård, stöd och service.

Det personliga ombudet arbetar inte med myndighetsutövning eller vård- och behandlingsinsatser utan har en formell ställning i samhällsorganisationen och arbetar utifrån den enskildes behov och önskemål. Ombuden verkar också för att den enskilde ska få tillgång till rehabilitering, arbete eller meningsfull sysselsättning.

Stöd av personligt ombud kan sökas av den enskilde själv eller av annan person i samråd med sökande i sin hemkommun.

Statsbidrag till kommuner

För kommuner som vill starta verksamhet med personligt ombud finns ansökningshandlingar nedan.

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att fördela statsbidrag till kommunerna för delfinansiering av verksamheten med personligt ombud. Regeringens beslut innebär att verksamheten ska grundas på kommunalt ansvar och huvudmannaskap.

Många kommuner i Stockholms län har ansökt om och beviljats statsbidrag från Länsstyrelsen för att driva verksamhet med personliga ombud. I Stockholm stad finns också ombud för hemlösa.

Ansökan och redovisning

Ansökan Personlig ombud

Redovisning Personligt ombud

Broschyrer

Dokument

Meddelandeblad Socialstyrelsen

Återrapportering till Socialstyrelsen Personligt ombud 2014 Stockholm

Förordning SFS 2013:522

 Stadsdelar med personligt ombud

Bromma

Enskede-Årsta-Vantör

Farsta

Hägersten-Liljeholmen

Hässelby-Vällingby

Kungsholmen

Norrmalm

Rinkeby-Kista

Skarpnäck

Skärholmen

Spånga-Tensta

Södermalm

Älvsjö

Östermalm  

 Kommuner med personligt ombud

Botkyrka

Danderyd

Ekerö

Haninge

Huddinge

Järfälla

Nacka

Norrtälje

Nykvarn

Nynäshamn

Salem

Sigtuna

Sollentuna

Solna

Sundbyberg

Södertälje

Tyresö

Täby

Upplands Väsby

Vallentuna

Värmdö

Österåker