Utbetalning av deponerade medel

För att ansöka om utbetalning av deponerade medel, för till exempel aktier, hyra och arrende, hos Länsstyrelsen fyller du i blanketten ” Ansökan om utbetalning av medel som deponerats hos Länsstyrelsen”.

Vi har en handläggningstid på en månad från att ansökan är fullständig.