Utströende av aska efter avliden

För utströende av aska efter avliden på annan plats än begravningsplats krävs tillstånd från länsstyrelsen.

Tillstånd får bara meddelas om platsen är lämplig för ändamålet och det är uppenbart att man kommer att hantera askan på ett pietetsfullt sätt (30 § begravningsförordningen 1990:1147). 

Vi kan bara ge tillstånd för att sprida aska när någon har avlidit. Det går alltså inte att söka tillståndet i förväg. 

Huvudregeln är att aska ska gravsättas på begravningsplats. (5 kap. 5 § begravningslagen 1990:1144) Undantag från denna huvudregel medges därför med restriktivitet.

Enligt Länsstyrelsen i Stockholms läns praxis medges tillstånd till utströende av aska efter avliden på annan plats än begravningsplats i princip endast över öppet hav eller annat större vattenområde och då minst 1000 meter från närmaste land.

Gravsättning på annan plats än begravningsplats innefattar endast utströende av aska. Detta betyder att s.k. sjösättningsurnor inte får användas. 

Via vår e-tjänst kan du  skicka in din ansökan och bifoga dokumenten elektroniskt. Du kan även  fylla i din ansökan på datorn och sedan skriva ut den och skicka in den i vanligt brev