Handläggningstid för ansökan om tillstånd att strö ut aska efter avliden

Vi räknar med att vi kan handlägga 90 procent av alla ansökningar om att strö aska inom den angivna handläggningstiden.
Illustration: Timglas.

 Aktuell handläggningstid är 2 månader(Uppdaterades senast 2018-04-16)

Tiden ovan gäller generellt för ärenden gällande ansökningar om att strö aska . Ditt ärende kan därför skilja sig från den aktuella handläggningstiden. 

Vad händer med ditt ärende på Länsstyrelsen?

När vi fått in din ansökan diarieförs den och får en handläggare. Har du använt vår e-tjänst får du omedelbart ett bekräftelsenummer.

Handläggaren bedömer om ärendet är komplett. Saknas några uppgifter begär vi in kompletteringar från dig. När eventuella kompletteringar har kommit in kan Länsstyrelsens handläggning av ärendet påbörjas. När beslutet är fattat skickas det till dig. Länsstyrelsen skickar även en kopia på beslutet till Skatteverket. Om du har fått tillstånd för utströende av aska får du även ett formulär för intyg om utströende skickat till dig, detta ska du fylla i och returnera till oss när askan är spridd.    

Om du ska skicka in en anmälan, tänk på:

Du kan själv påverka handläggningstiden genom skicka in en komplett ansökan. Din ansökan ska innehålla

  • ansökningsblankett
  • dödsfallsintyg och släktutredning från Skatteverket, eller annat intyg om dödsfallet, till exempel för utländsk medborgare som saknar svenskt personnummer eller för dödfött foster
  • skalenlig karta eller sjökort med markering av den plats där askan önskas strös ut

Vad händer efter du fått ditt beslut?

 I beslutet står hur länge tillståndet gäller och när intyget för utströende ska skickas in.

Läs mer

Utströende av aska efter avliden på annan plats än begravningsplats

 

Via vår e-tjänst kan du  skicka in din ansökan och bifoga dokumenten elektroniskt. Du kan även  fylla i din ansökan på datorn och sedan skriva ut den och skicka in den i vanligt brev

 En länsstyrelse hanterar ärenden för flera län

Länsstyrelsen i Stockholms län hanterar ärenden för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Gotlands län.