Skärgårdssamarbetets exekutivkommitté

Mer fokus, högre takt och bättre samordning i skärgårdsarbetet i Stockholms län. Det är syftet med Skärgårdsrådets exekutivkommitté som formellt bildades 2009.

Samhällsservice och bostäder högst på agendan

Målet är en livskraftig skärgård med hög attraktionskraft - för boende, besökare och företag. Vi är i dag många inblandade aktörer, var och en med sitt utpekade ansvar för frågor av betydelse för skärgårdens utveckling. Med en myndighetsövergripande operativ exekutivkommitté vill vi åstadkomma bättre och snabbare resultat i nära dialog med skärgårdsborna.

Exekutivkommittén rapporterar till Skärgårdsrådet som är den stora församlingen för alla skärgårdsintressenter. Kommittén  arbete koncentreras på ett avgränsat antal frågor åt gången, för att efter hand som resultat och lösningar nås ta in nya frågor i arbetet.

Den grundläggande samhällsservicen för boende och företag liksom hyresbostäder för nya generationer skärgårdsbor är två angelägna områden.

Miljöfrågorna är också centrala eftersom övergödning, algblomning och dålig vattenkvalitet är ett problem för bofasta, sommargäster och turism.