Östersjöns vattenkvalitet

Övergödning, algblomning och dålig vattenkvalitet är ett problem för såväl växt- och djurliv som för bofasta och besökare i skärgården. Länsstyrelsen övervakar tillståndet i våra vatten, beslutar om stöd till lokala vattenvårdsåtgärder (LOVA) och verkar för utbyggnad av kommunala avloppsnät. Läs mer om hur vi arbetar med: