Natur och friluftsliv

Stockholms skärgård är unik i ett internationellt perspektiv med otaliga fjärdar och skär och rika kulturmiljöer. Skärgården lockar många besökare. Länsstyrelsen värnar värdefulla miljöer genom att skydda och sköta områden, fördela stöd, hålla dialogforum och mycket annat. Läs mer om hur vi arbetar med: