Skärgård

Skärgårdsbåt

Målet för Länsstyrelsens skärgårdsarbete är skydda och vårda skärgårdens unika tillgångar samt att öka skärgårdens attraktionskraft. Det gör vi genom att värna natur- och kulturvärden samt utveckla skärgården för bofasta, företag och besökare. Länsstyrelsens insatser rör en mängd områden – från att verka för ett breddat näringsliv, skydda hotade arter, stärka fiskbeståndet, motverka övergödning i havet till att visa upp och göra vår skärgårdsnatur tillgänglig för alla som vill ta del av den.

Regional samling

Myndigheter, organisationer och företag i länet samverkar för att effektivisera insatser för Stockholms skärgård. Landstinget leder ett skärgårdsråd som samlar alla skärgårdens intressenter. Landshövdingen leder en tillhörande arbetsgrupp, Skärgårdssamarbetets exekutivkommitté. Kommittén fokuserar på ett avgränsat antal frågor åt gången.  

Klicka på rubrikerna i vänsterspalten till vänster för att läsa mer om exekutivkommittén. Där finns också information om att bo och verka i skärgården, djur & natur, och om Östersjöns vattenkvalitet.