Bo och verka

En levande skärgård förutsätter en bofast befolkning. Länsstyrelsen verkar för att det ska finnas bostäder, grundläggande service, kommunikationer och sysselsättning året om. Det finns till exempel olika former av stöd till företag i skärgården. Läs mer om hur vi arbetar med:

Läs mer om bidrag och tillstånd i boxarna till höger.