Djurhållning

Kalvar på Sandemars strandängar

Du som har verksamhet med djur, till exempel nötkreatur, grisar, hästar, biodling och hunddagis, kan behöva tillstånd.

Kommunen eller länsstyrelsen ger dig tillstånd för din anläggning. Hos länsstyrelsen får du även tillstånd till andra verksamheter med djur, till exempel hunddagis och ridskolor.

Vi kontrollerar att djurstallar uppfyller kraven på en god djurmiljö. Djurskyddslagen anger hur djurstallar ska se ut. I förprövningen granskar vi ritningar över olika typer av stallbyggnader innan de byggs för att se till att de lever upp till djurskyddslagens krav.

Djuren på landsbygden bidrar till matproduktionen men ger också möjlighet till motion och rekreation. Djurhållningen skapar även arbetstillfällen både i städer och på landsbygden, inom vitt skilda områden som jordbruk, livsmedelsindustri och turism.