Amerikansk yngelröta i Sverige

Här samlar vi information om utbrott av bisjukdomen amerikansk yngelröta i hela Sverige. Sidan riktar sig i första hand till dig som är biodlare eller bitillsynsman.

När ett bisamhälle diagnostiseras med amerikansk yngelröta bränns bisamhället och bikupan bränns eller saneras. Bitillsynsmannen undersöker omedelbart alla samhällen i samma bigård. Under påföljande veckor undersöks dessutom alla bisamhällen i bigårdarna som ligger inom en radie av tre kilometer från bigården där bisjukdomen hittades.

Samma dag som en bigård konstateras vara smittad med amerikansk yngelröta beläggs den med förbud att föra ut levande bin. Det blir tillåtet igen först efter att bisamhällena i bigården har undersökts på nytt och konstaterats fria från smitta. Bitillsynsmannen gör denna ombesiktning två månader efter utbrottet.

Länsstyrelsen går ut med ny information varje gång ett bisamhälle diagnostiseras med amerikansk yngelröta.

​Utbrott 2018

​Vecka

​Län

​Kommun

​Församling

17​Västra Götaland​Strömstad​Skee-Tjärnö
​17​Skåne​Höganäs​Väsby
​17​Östergötland​Linköping​Malmslätt
​19​Skåne​Klippan​Klippan
​19​Skåne​Klippan​Riseberga-Färingtofta
​19​Skåne​Tomellila​Smedstorp
​19​Skåne​Helsingborg​Kvistofta
​19​Skåne​Kristianstad​Djurröd-Träne
​19​Jönköping​Sävsjö​Vrigstad-Hylletofta
​21​Jönköping​Sävsjö​Vrigstad-Hylletofta
​21​Halland​Laholm​Laholm