Flyghavre

Flyghavre är ett ogräs som regleras av lagen om skydd av flyghavre. Enligt lagen gäller generellt totalbekämpning av flyghavre, vilket innebär att är att all mark ska hållas fri från axade plantor. Det är fastighetsägaren eller den person som har nyttjanderätten av marken som har ansvaret för att flyghavre bekämpas.

Vad säger lagen?

  • En växtodlingsprodukt som innehåller flyghavre får inte transporteras, förvaras eller hanteras så att det finns risk att flyghavre sprids.
  • En växtodlingsprodukt som innehåller flyghavre får inte användas som utsäde, foder eller liknande så att det finns risk att flyghavre sprids.
  • Vagnar och andra transportanordningar måste vara fria från flyghavre om det ska användas utanför brukningsenheten.
  • Avrens, plockade plantor eller annat avfall som innehåller flyghavre måste förstöras genom till exempel bränning.  

Tillsyn

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och ska se till att reglerna efterlevs. Om flyghavre uppmärksammas kan man bli uppmanad att bekämpa plantorna, och om detta inte görs kan Länsstyrelsen ordna så att plockning/bekämpning sker på den ansvariges bekostnad. Om man bryter mot vissa av reglerna om flyghavre kan man även dömas till böter.

Förekomst

Det förekommer flyghavre i hela Stockholms län. Den växer främst i vårsådda grödor, men kan även gro i höstgrödor om man rör i jorden på våren, eftersom detta väcker kärnorna att gro.  

Förebyggande åtgärder

Några förebyggande åtgärder mot flyghavre är att använda certifierat utsäde, rengöra maskiner, undvika jordbearbetning på våren samt öka andelen vall och höstgrödor i växtföljden.

Direkta åtgärder

Handplocka flyghavreaxen innan de drösar och bränn dem. Vid riklig förekomst av flyghavre kan kemisk bekämpning eller helsädesensilering vara lämpliga bekämpningsmetoder. Man kan även så in en vall som får ligga i flera år innan den bryts igen.