Offentligt samråd för planerade bredbandsprojekt

För att kontrollera att ingen marknadsaktör planerar att bygga bredband på kommersiell grund i ett område där någon söker stöd, ska Länsstyrelsen publicera kartor över inkomna ansökningar för ett offentligt samråd. Samtliga publicerade projekt planerar att bygga med fiberteknik.

Aktuella samråd

Kartorna i denna samrådsomgång är publicerade den 20 januari 2017 och eventuella synpunkter kunde lämnas fram till 24 februari 2017.

Information om varför samråd hålls

Enligt regelverket får stöd bara beviljas där det inte finns någon marknadsaktör som kan bygga ut bredbandsnät på kommersiell grund. Med kommersiell grund menas att inget stöd behövs, utan investeringen kan finansieras med de intäkter som kan tas in i bredbandsnätet. För att säkerställa att man inte konkurrerar med några marknadsintressen ska ett s.k. offentligt samråd genomföras innan beslut om stöd kan fattas. Samrådet görs genom att kartor över de aktuella områdena presenteras på den här webbsidan under minst en månad innan beslut om stöd.   

Kontakta oss om du planerar att bygga bredband i områdena utan stöd

Kontakta oss om du är en marknadsaktör och har planer på att bygga i något av områdena utan att söka stöd. Du kommer att få styrka dina utbyggnadsplaner med projekteringsunderlag för det aktuella området.

Observera att de ansökningar som presenteras här ännu inte är prioriterade och ej heller garanterade att få stöd.

Mer information

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats.