SAM-ansökan 2018

Här hittar du information om SAM-ansökan. De flesta jordbrukarstöd ansöker du om via SAM Internet. SAM Internet öppnar den 8 februari och sista ansökningsdag för 2018 är den 12 april.

Om ansökan kommer in efter den 12 april minskar stödet med 1 procent per arbetsdag som ansökan är försenad. Om ansökan kommer in efter den 7 maj avvisas SAM-ansökan och inga stöd eller ersättningar betalas ut alls för 2018. Sista ändringsdag för SAM 2018 är den 15 juni.

Om du vill söka stöd för första gången måste du kontakta länsstyrelsen för att få ett kundnummer.  Här kan du läsa mer om detta.

Om du behöver hjälp

Länsstyrelsen erbjuder stöd och personlig hjälp till dig som inte tidigare använt dig av SAM Internet eller som vill ha hjälp med ansökan. Det är viktigt att du är ute i god tid för att vi med säkerhet ska hinna hjälpa dig. Ring till oss för att boka en tid på Länsstyrelsen eller i Norrtälje.   Här kan du läsa mer om SAM-ansökan

Skaffa e-legitimation och ge fullmakt

Du måste ha e-legitimation när du söker stöd i SAM Internet 2017. Du skaffar e-legitimation hos din bank eller hos Telia. När du har e-legitimation kan du även använda dig av Mina sidor på Jordbruksverkets webbplats, där du bland annat kan läsa om dina utbetalningar, ändra adressuppgifter och kontonummer, föra över stödrätter mm. Läs mer om e-legitimation här

Om du har ett aktiebolag eller handelsbolag behöver du fullmakt från bolaget för att kunna logga in med din egen e-legitimation. Din e-legitimation är nämligen knuten till ditt personnummer. Du ger fullmakt med blanketten Fullmakt – E-tjänster. Blanketten finns här

Om någon annan person ska göra ansökan åt dig, till exempel en konsult, så måste du ge den personen fullmakt. Personen kan då logga in med sin egen e-legitimation och göra ansökan åt dig. Om du har enskild firma kan du i det här fallet också ge fullmakt på Mina sidor.

Svårare få jordbrukarstöd för den som i huvudsak sysslar med viss annan verksamhet än jordbruk

Reglerna för vem som kan få jordbrukarstöd har skärpts de senaste åren. Det är svårare att få stöd för en del lantbrukare som i huvudsak sysslar viss annan verksamhet än jordbruk. Företag och personer som driver flygplatser, järnvägar, vattenverk, fastighetsföretag eller permanenta sport- eller rekreationsanläggningar kan normalt inte få jordbrukarstöd och ersättningar eller handla med stödrätter.

Förändringen gäller för gårdsstödet, förgröningsstödet, stödet till unga jordbrukare och nötkreatursstödet. Det gäller också vissa ersättningar till jordbrukare från landsbygdsprogrammet: ersättning för extra djuromsorg, ersättning för ekologisk produktion samt kompensationsbidrag.

Det finns dock undantag som gör att även personer och företag med sådana verksamheter kan få stöd och ersättningar och rätt att handla med stödrätter. Du kan läsa mer om detta här

 Ny adress

Alla handlingar som skickas per post till Länsstyrelsen i Stockholm och som berör jordbrukarstöden ska skickas till följande adress:

Länsstyrelsen i Stockholms län FE 12
826 25 Söderhamn