Ansökan första gången

Om du inte har sökt EU:s jordbrukarstöd tidigare, behöver du få ett kundnummer från Länsstyrelsen. Du kan även kontakta oss per telefon för att registrera ett nytt kundnummer.

Du som söker jordbruksstöd för första gången måste först få ett nytt kundnummer hos Länsstyrelsen. Fyll i blanketten, se högerkolumnen, skriv under och skicka in den till Länsstyrelsen.

Vi registrerar dig då som kund och skickar ut ditt kundnummer och informationsmaterial. 

För att registrera konto- eller bankgironummer kan du fylla i blanketten ”ANMÄLAN - kontonummer” som finns på Jordbruksverkets webbplats, se nedan. Kom ihåg att bifoga en kopia av en godkänd id-handling. Om du har e-legitimation kan du istället logga in på ’Mina sidor’ på Jordbruksverkets webbplats för att registrera ditt konto- eller bankgironummer.

Tänk på det krävs minst 4 ha jordbruksmark och stödrätter för minst 4 ha för att få gårdsstöd.

Meddela gärna om du ska ta över en annan brukares marker eller om du speciellt vill veta mer om något av stöden (notera under övrigt på blanketten).

>> Länk till Jordbruksverkets blankett för anmälan av kontonummer