Utbetalningar för SAM-ansökan

Här kan du se när Jordbruksverket planerar att betala ut jordbrukarstöden.

Gårdsstöd, nötkreaturstöd, stöd till unga jordbrukare och förgröningsstöd

Länsstyrelsen i Stockholm har fram till den sista januari 2017 beslutat om delutbetalning för 96 procent av de ansökningar om jordbrukarstöd som ska få utbetalt för stödår 2016. Slututbetalning planeras till andra kvartalet 2017.

Nya miljöersättningar och kompensationsstödet

Länsstyrelsen i Stockholm har fram till den sista januari 2017 beslutat om delutbetalning för 96 procent av de ansökningar om ersättning för betesmarker och slåtterängar, som ska få utbetalt för stödår 2016. För ansökan om ersättning för vallodling är motsvarande siffra 87 procent och för kompensationsstödet är det 97 procent. Slututbetalning planeras till andra kvartalet 2017.

Pågående åtagande för miljöersättningar och ersättning för extra djuromsorg för suggor

Har du åtaganden för miljöersättning och ersättning för extra djuromsorg för suggor sedan tidigare så gjordes, precis som vanligt, en delutbetalning i oktober och en slututbetalning i december.

Nytt kontonummer?

OBS! Om du ändrat kontonummer eller ännu inte anmält kontonummer till Jordbruksverket så gör det nu, annars kan inte Jordbruksverket betala ut några pengar till dig. Om du har E-legitimation kan du själv ändra ditt kontonummer via Mina sidor (länk i högerspalten). Använd annars blanketten "Anmälan – ändring av kontonummer" Den ska skickas till Registerenheten, Jordbruksverket, 551 82 Jönköping.

Din utbetalning

På Mina sidor (länk i högerspalten) kan du se när länsstyrelsen har fattat beslut om utbetalning för dina stöd och hur mycket pengar du ska få. Du hittar informationen under Mina utbetalningar.

Du kan läsa mer om utbetalningarna på Jordbruksverkets webbplats, se länken i högerspalten.