Utbetalningar för SAM-ansökan

Här kan du se när Jordbruksverket planerar att betala ut jordbrukarstöden.

Gårdsstöd, nötkreaturstöd, stöd till unga jordbrukare och förgröningsstöd

Länsstyrelsen i Stockholm har fram till den december 2017 beslutat om delutbetalning för 99 procent av de ansökningar om gårdsstöd som ska få utbetalt för stödår 2017. Utbetalningsarbetet fortsätter kontinuerligt.

Nya miljöersättningar och kompensationsstödet

Länsstyrelsen i Stockholm arbetar hela tiden med att betala ut så mycket som möjligt så snart vi kan. Se Jordbruksverkets webbplats för en aktuell utbetalningsplan.

Pågående åtagande för miljöersättningar och ersättning för extra djuromsorg för suggor

Har du åtaganden för miljöersättning och ersättning för extra djuromsorg för suggor sedan tidigare så gjordes, precis som vanligt, en delutbetalning i oktober och en slututbetalning i december.

Nytt kontonummer?

OBS! Om du ändrat kontonummer eller ännu inte anmält kontonummer till Jordbruksverket så gör det nu, annars kan inte Jordbruksverket betala ut några pengar till dig. Om du har E-legitimation kan du själv ändra ditt kontonummer via Mina sidor (länk i högerspalten). Använd annars blanketten "Anmälan – ändring av kontonummer" Den ska skickas till Registerenheten, Jordbruksverket, 551 82 Jönköping.

Din utbetalning

På Mina sidor (länk i högerspalten) kan du se när länsstyrelsen har fattat beslut om utbetalning för dina stöd och hur mycket pengar du ska få. Du hittar informationen under Mina utbetalningar.

Du kan läsa mer om utbetalningarna på Jordbruksverkets webbplats, se länken i högerspalten.