Tvärvillkor

Tvärvillkoren är regler som du måste följa för att undvika avdrag på dina stöd. Reglerna handlar bland annat om att förbättra miljö och djurmiljö, minska smittspridning och att vi får säkrare livsmedel.

Vad är tvärvillkor

Tvärvillkor är regler som måste följas för att få full ersättning för jordbrukarstöden. Det är regler som finns i vissa EU-direktiv och alla lantbrukare i EU måste följa tvärvillkoren. Genom att följa tvärvillkoren bidrar du till att bevara jordbruksmarken i gott skick, förbättra den yttre miljön för människor och djur, minska smittspridning och få säkrare livsmedel.

Undvik de vanligaste felen! 

  • Om du har nötkreatur ska du rapportera alla förändringar till CDB inom 7 dagar.
  • Märk djuren rätt.
  • Följ reglerna för hur du ska sköta dina djur och hur dina djurstallar ska se ut.

Läs mer om tvärvillkoren på Jordbruksverkets webbplats. Du kan även ladda ner Miljöhusesyn, där du kan läsa om egen tillsyn för lantbruk och trädgård. Där beskrivs också regler om tvärvillkor som måste följas, se länkar till höger.