Kurser i fårskötsel

Länsstyrelserna i Mälar- Hjälmar regionen kommer att erbjuda grundläggande fårkurser bestående av åtta träffar och en studieresa. Innehållet för träffarna är bland annat betesplanering, lamning, smittskydd, hullbedömning och byggnader.

​Med dessa kurser vill vi stimulera till ökad kunskap hos fårägare och därmed främja god djurvälfärd hos en betydelsefull grupp av betesdjur. Mer information kommer på respektive Länsstyrelses hemsidan. Du kan redan nu anmäla ditt intresse genom att kontakta en av personerna nedan.

Detta projekt har beviljats nationella medel ur Landsbygdsprogrammet 2014-2020, som finansieras gemensamt av EU och svenska staten.

Kontaktpersoner är Åsa Pettersson Länsstyrelsen i Stockholms län, Malin Nilsson, Länsstyrelsen i Södermanlands län och Maria Bergman, Länsstyrelsen i Örebro. Se kontaktuppgifter till höger.