Ekologisk fjäderfäproduktion i Mälar-Hjälmarregionen

Länsstyrelserna i regionen erbjuder kompetensutveckling för dig som vill nystarta eller utveckla befintlig yrkesmässig ekologisk produktion av fjäderfä. Här presenterar vi inom kort aktuella erbjudanden och rådgivare att kontakta inom ekologisk produktion av fjäderfäkött och ägg. 

Målgruppen för aktiviteterna vi anordnar inom ekologisk produktion är lantbruks- och trädgårdsföretagare Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län och Örebro län.

​Rådgivning

Det finns möjlighet till rådgivning. Producenter som vill lägga om till ekologisk produktion, utöka befintlig ekologisk produktion eller nystarta ekologisk yrkesmässig produktion av fjäderfä prioriteras för rådgivningar med eget gårdsbesök.

Det finns i mindre omfattning möjlighet till rådgivning för befintliga producenter antigen i form av telefonrådgivning eller grupprådgivning.

Kurser

Vi kommer erbjuda kursdagar  för er som funderar på fjäderfä: ”introduktion till ekologisk kycklingproduktion” och ”introduktion till ekologisk äggproduktion” Vi planerar också en kursdag med tema foder för er som producerar ekologiska ägg.

Nyhetsbrev

Vi planerar för ett nyhetsbrev, så att vi snabbt kan informera och bjuda in till nya aktiviteter. Vill du redan nu anmäla ditt intresse går det bra att kontakta Åsa Pettersson via e-post enligt rutan ovan till höger.

Kontakt

Är du intresserad utav rådgivning eller kurser kontakta Åsa Odelros som är ekologisk rådgivare på fjäderfä. Åsa har telefon 070-697 66 11 och e-post asa@odelros.se.

 Projekt för ökad ekologisk produktion i Mälar-Hjälmarregionen

​Med projektmedel ur Landsbygdsprogrammet 2014-2020 samordnar Länsstyrelsen i Stockholms län projekt för kompetensutveckling och rådgivning inom området ekologisk produktion i Mälar-Hjälmarregionen.

Syftet är att på sikt öka andelen ekologisk produktion inom produktionsinriktningarna frukt, bär, grönsaker, potatis och fjäderfä i regionen.

Målgrupp är lantbruks- och trädgårdsproducenter Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Södermanlands och Örebro län (förutom frukt- och bärodlare i Södermanland där rådgivningen arrangeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län). Projektet finansieras gemensamt av länsstyrelserna i de fem länen och pågår mellan år 2017-2019.

​Länsstyrelsens projekt för ekologisk produktion är en del av Landsbygdsprogrammet 2014-2020, som finansieras gemensamt av EU och svenska staten.