Diversifiering för nya jobb

Vill du utveckla ditt landsbygdsföretag eller hitta en ny nisch utanför lantbruksproduktion eller förädling av livsmedel? Länsstyrelsen driver flera projekt inom området. Här hittar du information om aktuell rådgivning och kurser för dig som vill utveckla ny eller befintlig verksamhet på landsbygden. Det kan handla om gårdsbutiker, besöksverksamhet, restaurang- eller caféverksamhet, hästverksamhet eller socialt företagande.

Aktuell rådgivning - utveckla din besöksverksamhet!

Från och med augusti 2017 kan du som landsbygdsföretagare i Stockholms län ta del av subventionerad rådgivning för att utveckla din besöksverksamhet. Rådgivare är Folke Brinkmann och Elisabeth Andersson Brinkmann på ViljaLysa AB. De har båda lång erfarenhet av företagande och företagsutveckling. Folke är coach, leancoach, lantmästare och marknadsekonom. Elisabeth är organisationskonsult, sjukgymnast och handledare inom ledarskap och grupputveckling.

Du kan välja bland tre olika tjänster, eller en kombination av alternativen:

- Kartläggning och framtidsplaner (grupprådgivning)

- Enskild rådgivning

- Förbättringskluster (grupprådgivning)

Rådgivningen erbjuds inom två utvecklingsområden:

1. Lokala matupplevelser

  • Vill du utveckla din affärsidé för att öka antalet besökare och höja kundupplevelsen?
  • Vill du skapa kulinariska upplevelser och paketlösningar med mat och gastronomi i fokus?

Rådgivningen hjälper dig att skapa och vässa koncept utifrån lokal matkultur och marknadsföra dem till nya målgrupper. Utveckling av besöksmål med koppling till livsmedelsförädling kan också ingå, så länge rådgivningen inte berör teknik eller metoder för själva förädlingsprocessen.

2. Besöksverksamhet inom sport, friluftsliv eller hästturism

  • Vill du starta eller utveckla befintligt företag med paketlösningar inom boende och aktiviteter som t.ex. vandring, turridning eller mountainbikecykling?
  • Vill du utveckla en affärsidé för att locka turister till länets landsbygd?

Rådgivningen kan röra utveckling av koncept, marknadsföring eller värdskap för besöksverksamhet inom natur-, kultur-, sport- och friluftsaktiviteter på landsbygden.

Kostnad och bokning av rådgivning

Landsbygdsprogrammet, via Länsstyrelsen, står för 70 % av kostnaden för rådgivningen.

Timpris: 1250 kronor. Du betalar 30 % av det.

Delta i grupp eller få enskild rådgivning, som det passar dig.

Kontakta Folke eller Elisabeth på ViljaLysa om du vill veta mer eller boka en rådgivning.

Elisabeth Andersson Brinckmann

E-post: elisabeth@viljalysa.se
Mobil: 0708-51 04 32

Folke Brinckmann

E-post: folke@viljalysa.se
Mobil: 0709-84 15 55

Efter rådgivningen får du ett rådgivningsbrev som sammanfattar de råd du fått.

Du kan också läsa mer på ViljaLysas webbplats.

 Rådgivningprojekt för diversifiering och nya jobb

​Länsstyrelsen i Stockholms län driver två parallella projekt med rådgivning för diversifiering och nya jobb på landsbygden, ett projekt inom mat och livsmedelsrelaterade verksamheter och ett inom övriga affärsområden. Båda projekten löper fram till 2019 och finansieras av Landsbygdsprogrammet 2014-2020.  Foto: Sofia Ståhle

 Informationsprojekt för diversifiering och nya jobb

​Länsstyrelsen i Stockholms län driver två parallella projekt för informations- och demonstrationsåtgärder i syfte att främja diversifiering och nya jobb på landsbygden. Ett inom livsmedel och ett inom övriga affärsområden.

Aktiviteterna kommer starta tidigast hösten 2017 och består i studiebesök, inspirationsträffar, tidningsartiklar, informationsmaterial med mera. Projektet är indelat i fyra olika delområden:

1. Besöksnäring inom upplevelser, sport och friluftsliv samt hästturism.

2.  Samverkan och avtal vid utveckling av företagssamarbeten.

3. Omsorgs-, rehabiliterings- eller läkeverksamhet med den lokala platsen, djur, natur- eller kulturmiljön som en del av verksamhetsidén.

4. Socialt företagande på landsbygden.

Länsstyrelsens alla projekt för diversifiering och nya jobb sker inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020, som finansieras gemensamt av EU och svenska staten.