Rådgivning och kurser

​Vill du utveckla ditt landsbygdsföretag för ökad hållbarhet och miljönytta?

Vi har kurser och rådgivning inom bland annat:

  • behörighetsutbildning för användning av kemiska växtskyddsmedel,
  • ekologisk produktion,
  • Greppa Näringen,
  • kommersiell service,
  • Ett rikt odlingslandskap,
  • skapa nya jobb.

Syftet är att öka kompetensen hos dig som är verksam på landsbygden. Aktiviteterna ska i sin tur ge effektiva företag och en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling av landsbygden. 

Du som landsbygdsföretagare kan inte söka stöd för din egen kompetensutveckling eller rådgivning. Du kan däremot ta del av den kompetensutveckling och rådgivning som samordnas av Länsstyrelsen.

Rådgivning och kurser finansieras med hjälp av Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och är inriktade på följande fokusområden:

  • jordbrukets konkurrenskraft
  • djurvälfärd och korta livsmedelskedjor
  • miljö och klimat inom jordbruket
  • utveckling på landsbygden

För att snabbt få del av information och nya erbjudanden kan du prenumerera på det elektroniska nyhetsbrevet Landsbygd i Centrum  

Du kan även se vilka aktiviteter som är inplanerade i Länsstyrelsens kalendarium.

Regional- och socialfondsprogrammen

Strukturfondspartnerskapet för Stockholm prioriterar vilka projekt som ska finansieras från den regionala och sociala fonden i Stockholms län. Det är Tillväxtverket  respektive Svenska ESF-rådet som förvaltar fonderna. Projekten prioriteras och beslutas av det regionala strukturfondsparterskapet i samråd med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har även ingått ett fondövergripande samarbete med regional- och socialfonden för att kunna erbjuda rådgivning och kompetensutveckling inom affärsutveckling och innovationsrådgivning till små och medelstora företag. Aktiviteterna som erbjuds är samlade på en gemensam plattform, verksamt.se.

​Länsstyrelsens alla projekt för rådgivning och kurser (förutom behörighetskurser) är en del av Landsbygdsprogrammet 2014-2020, som finansieras gemensamt av EU och svenska staten.