Behörighetskurser

För att få använda kemiska bekämpningsmedel klass 1L och 2L måste du ha behörighet för detta. Länsstyrelserna anordnar utbildningar som leder till behörighet att handha, hantera och använda kemiska bekämpningsmedel inom lantbruk, trädgård och grönyteskötsel.

Grundkurs för bekämpningsmedel klass 1L och 2L, utom betmedel

Grundkursen är fyra dagar lång och avslutas med ett skriftligt prov. Efter genomgången och godkänd kurs gäller behörigheten i fem år, sedan måste du genomgå en repetitionskurs (se nedan). Grundkursen anordnas varje år i februari-mars månad, dock inte alltid inom länet.

Är du intresserad av trädgård/grönytor finns det en speciell behörighetskurs. Den anordnas varje år av Länsstyrelsen i Västerås.

Repetitionskurs för bekämpningsmedel klass 1L och 2L, utom betmedel

Fem år efter grundkursen går behörigheten ut. Därefter får du inte använda kemiska bekämpningsmedel förrän du förnyat behörigheten genom att gå en endagars repetitionskurs. Kursen avslutas med ett skriftligt prov och efter godkänt prov förlängs behörigheten.

Liksom för grundkursen finns en speciell inriktning mot trädgård/grönytor.

Grundkurs och repetitionskurs för användning av betmedel, klass 1 L och 2 L

Dessa kurser genomförs av Jordbruksverkets utsädesenhet. För mer information kontakta Cecilia Norén tfn 010-223 14 84 eller besök Jordbruksverkets hemsida om behörighetsutbildning, se länk till höger.

 Mer information och aktuella kurser